Krovec

Krovčeva osnovna delovna aktivnost je, da s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov.
Krovec
 

  
Krovčeva osnovna delovna aktivnost je, da s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov. Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. V primeru, da se streha gradi na novo, krovec na obstoječo strešno konstrukcijo pritrdi kritino, ki je lahko različnih oblik in iz različnih materialov (opeka, pločevina, valovitke). Kadar krovec sanira že obstoječo streho, je njegova naloga, da preveri stanje kakovosti obstoječe kritine in izbere temu primeren način sanacije. Najprej odstrani obstoječo kritino, po potrebi zamenja dotrajane dele strešne konstrukcije in streho pokrije z novo kritino. V primeru sanacije se loteva le manjših popravil oziroma preureditev obstoječe strešne konstrukcije, za bolj obsežna dela pa pokliče druge službe (za leseno strešno konstrukcijo npr. tesarja). V današnjem času se krovska, tesarska in stavbno kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.
  
Znanja in spretnosti  
Kdor opravlja poklic krovca, mora zelo dobro obvladati področje pokrivanja streh z različnimi kritinami. To pomeni, da ve katere so prednosti in slabosti določene kritine, kakšen je način njenega prekrivanja in kako se kritino vzdržuje. Z dokončanim triletnim programom šolanja se krovec usposobi za izvajanje samostojnega dela, za strokovno odločanje na svojem delovnem področju in za osvajanje novega znanja. Krovec je sposoben razumeti oziroma brati tehnične risbe in se pri delu po njih ravnati. Obvlada osnove tesarstva in tehnologijo stavbnega kleparstva. Tako je sposoben tudi sam pripraviti ustrezno podlago za različne vrste kritin in določiti vrsto, obliko in velikost kleparskih izdelkov, ki jih potrebuje pri prekrivanju strehe. Seznanjen je s pravilno uporabo orodij, ki jih uporablja, in s pravilnimi postopki skladiščenja ter transporta strešne kritine. Dobro pozna tudi vremenske razmere, v katerih lahko varno opravlja svoje delo.
  
Razmere za delo  
Prekrivanje strehe je opravilo, ki se skoraj vedno dogaja v odprtem prostoru in na višini. Pogosto poteka pri sončnem vremenu in zvišani temperaturi (zlasti poleti in zgodaj jeseni), saj je takrat najbolj ugoden čas za sanacijo in gradnjo novih streh.

vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah