Krivilec armature

Krivilec armature ali železokrivec mora po armaturnem načrtu izbrati, pripraviti, odrezati in oblikovati jeklene palice ali mreže, jih razvrstiti, označiti in pripraviti za transport na gradbišče.
Krivilec armature
 

   
Železokrivec mora po armaturnem načrtu izbrati , pripraviti, odrezati in oblikovati jeklene palice ali mreže, jih razvrstiti, označiti in pripraviti za transport na gradbišče. Železokrivec na gradbišču armaturo sistematično zloži na deponijo armature. Po načrtu mora posamezne palice skupaj s pomožno armaturo povezati v čvrsto celoto. Pripravljeno armaturo namesti na mesta po načrtu. Armaturo ploskovnih konstrukcij (sten in stropov ) položi in poveže na mestu vgraditve. Natančno jo vloži v pripravljene opaže in pri tem pazi, da jih ne poškoduje. Paziti mora na natančnost postavitve, saj mora zagotoviti ustrezno debelino zaščitnega sloja betona ob armaturi. Pred betoniranjem armaturo natančno pregleda in jo očisti rje.
   
Znanja in spretnosti  
Železokrivska dela lahko opravlja, kdor je zaključil triletno poklicno šolo po programu železokrivec ali delavec s sorodnim poklicem in dodatnimi znanji s področja armaturnih del. Znati mora prebrati načrt, armaturni načrt in načrte detajlov konstrukcij. Pozna vrste jekel, ki jih uporablja, in njihove lastnosti. Poznati mora pravila krivljenja armaturnega jekla, pri tem pa spremlja spremembe v stroki in se jim sproti prilagaja. Obvlada ročno in strojno krivljenje armature. Armaturo zna zvezati z žico ali z varjenjem. Samostojno se mora orientirati na gradbišču in vgraditi pripravljeno armaturo na prava mesta.
  
Razmere za delo  
Dela v zaprtih prostorih pri pripravi armature ali na prostem pri montaži armature. Delo poteka v globini ali na višini v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah.

vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti