Inženir strojništva

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke
Inženir strojništva
 

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so izjemno raznovrstna in široka. Med drugim se inženir strojništva lahko ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo celotno metodologijo konstruiranja. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva tvorijo stroji, naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo; večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno - tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.
  
Znanja in spretnosti 
Za opravljanje poklica diplomirani strojni inženir je potrebno pridobiti znanja na ustreznih visokošolskih organizacijah. Inženir strojništva je popolnoma usposobljen za samostojno delo. Obvladati mora vsa znanja strojniške stroke ter znanja vodenja.
  
Razmere za delo  
Inženir strojništva svoje delo opravlja večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, delo opravlja popolnoma samostojno, četudi v navzočnosti drugih, pogosto dela v dveh ali celo v treh izmenah. Razumeti mora kvaliteto življenja, ki izhaja iz zdravega načina življenja in prehranjevanja ter poznati pomen zdravstvenega varstva. Obvladati mora telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela in metode ter postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa.

 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!