Inštalater plinskih naprav

Inštalater plinskih naprav montira plinske inštalacije in naprave v objekte, jih vzdržuje in nadzoruje njihovo delovanje. Kadar naprave nepravilno delujejo, jih popravi ali zamenja pokvarjene dele.
Inštalater plinskih naprav
 

 
Inštalater plinskih naprav montira plinske inštalacije in naprave v objekte, jih vzdržuje in nadzoruje njihovo delovanje. Kadar naprave nepravilno delujejo, jih popravi ali zamenja pokvarjene dele. Če dela kot serviser ali vzdrževalec plinskih naprav, mora kljub temu, da naprav ni montiral, v celoti poznati potek napeljave. Vedeti mora, kako so naprave montirane, kako so zgrajene in kako delujejo. Pri okvari naprav ali napeljave v načrtih pregleda, kako potekajo inštalacije in kje so merilne naprave ter jih uravna oziroma zamenja. Inštalater plinskih inštalacij vgrajuje plinske naprave v objekte (polaga in pritrjuje cevi, jih vari in spajka, vgrajuje zaporne ventile in tesnila, izolira in zaščiti cevovode), montira sanitarno opremo in iztočne armature, sisteme za pripravo tople vode, solarne sisteme, opravlja tlačne preizkuse omrežja, montira plinske naprave, gorilnike plinomere in zaporne ventile ter jih nastavlja in vgrajuje. Montira priključke in armature, priključuje bojlerje na plin in vodo, priključuje plinske štedilnike, pralne stroje in hladilnike. Montira plinske ogrevalne naprave (obtočne vodne grelce in plinske ogrevalne peči).
  
Znanja in spretnost
Potrebna strokovna znanja obsegajo osnovna znanja kovinarstva (piljenje, sekanje, žaganje, brušenje, kovičenje), poznavanje priprave in obdelave delov inštalacij, zarisovanje inštalacij, izmero inštalacij, izbiro in pripravo materialov, polaganje cevi (ravnanje, krivljenje, tesnjenje in premazovanje), varjenje, spajkanje, tesnjenje, zaščito in izoliranje cevovodov, vgradnjo zapornih ventilov in armatur, montažo in demontažo plinskih naprav, vzdrževanje in popravilo naprav ter tlačno preizkušanje naprav. Poleg tega mora inštalater poznati tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja, skiciranja osnov tehnologije materialov. Nauči se merjenja fizikalnih količin, zgorevanja goriv, regulacije energetskih sistemov in izračunavanja toplotnih izgub. Spozna osnove termodinamike, elektrotehnike in računalništva, skladiščenja in transporta gorilnih plinov, ekologijo in varstvo pri delu ter požarno varnost.
  
Razmere za delo 
Inštalater, ki montira naprave v nedokončanih objektih ali zunaj, dela v različnih vremenskih razmerah. V nedograjenih objektih in pri komunalnih storitvah lahko naleti na neprijetne vonje, umazanijo in odpadke. V zaprtih prostorih pogosto dela v navzočnosti plinov in drugih neprijetnih vonjev. Delo opravlja stoje in pogosto menja položaj telesa, se pripogiba, obrača, se vzpenja in čepi. Pri montaži mora včasih delati tudi v utesnjenih prostorih, kjer se težko premika in ni prave svetlobe. Ker dela s plinskimi napravami, mora izbrati primeren vir dodatne osvetlitve, da ne povzroči eksplozije. Občasno opravlja delo na dvignjenih mestih, v kanalih ali v kleteh. Pogosto potiska, dviguje in vleče težja ali lažja bremena. Dela samostojno ali v skupini. Vzdrževalec v podjetju večinoma opravlja delo v izmenah.

vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!