Gradbeni delovodja

Delovodja v gradbeništvu dela na gradbiščih in sicer lahko dela na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije). Skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču, katerega delovodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do izgradnje.
Gradbeni delovodja
 

  
Delo delovodje v gradbeništvu je zelo različno in je odvisno, na katerem področju gradbeništva je zaposlen. Ne glede na delovno mesto, pa je skupni cilj novogradnja ali popravilo gradbenega objekta, cestišča ali proge. Delovodja v gradbeništvu dela na gradbiščih in sicer na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije). Skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču, katerega delovodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do izgradnje. Pri svojem delu vodi gradbince na gradbišču, upravljalce tovornjakov za dostavo in odvoz materialov po gradbišču, delavce na različnih strojih za težko in lahko gradbeno mehanizacijo. Sodeluje z geodeti, gradbenimi inšpektorji, različnimi inženirji gradbeništva, od tistih, ki so zadolženi za nadzor gradbišča, do tistih, ki pridejo preveriti in testirati gradbeni material iz gradbenih laboratorijev, inženirji projektanti in glavnimi izvajalci, ki so odgovorni naročnikom gradbenih del. Delovodja mora pred začetkom gradnje preveriti vso projektno tehnično dokumentacijo (načrte za gradnjo, dovoljenja za gradnjo.). Pri pripravi dokumentacije lahko sodeluje z inženirjem gradbeništva ali sam poskrbi za pripravo le-te. Poskrbeti mora za dobro organizacijo gradbišča od dobave in dostave materialov, organizacije strojev na gradbišču ter organizacije gradbincev ter izdelati terminski plan za posamezna gradbena dela. Ko pride na delo, mora za vsako gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo tam dogajalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev in vrsto dela. Z gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer rešujejo operativne zadeve v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela delovodje v gradbeništvu so reševanje težav in spremljanje objekta, ki se gradi. Mesečna dela pa so oddajanje poročil, pregled terminskih in finančnih planov, skupaj z inženirjem izvajalcem izračunava obračune ur in plač delavcev, obračune za dobavo, dostavo in odvoz materialov.
   
Znanja in spretnosti 
Delovodja v gradbeništvu mora poznati gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav konstrukcij, osnove gradbeništva, varstvo pri delu, tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi. Dobro mora poznati organizacijo gradbišča. Pozna in upošteva pomen kulturne dediščine, avtohtonega okolja in trajnostnega razvoja prostora. Vsake dve leti mora opravljati izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled. Slediti mora zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki naj bi jih poznal, so: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in Zakon o javnih naročilih.
   
Razmere za delo
Delo poteka na gradbiščih ob različnih vremenskih razmerah in pogojih. Zato je grabeni delovodja izpostavljen mrazu, vročini, dežju, vetru, prepihu in prahu, ter različnim kemikalijam in mora biti temu primerno oblečen in zaščiten. Delovni čas je odvisen od podjetja, kjer je zaposlen in od naročil in želja naročnikov. Velikokrat je zaradi naročnikovih želja po hitri gradnji ali pa zaradi vremenskih pogojev treba del gradnje ali gradnjo v celoti zaključiti v zelo kratkem času, zato se dela v izmenah ali nadurah. Delo lahko poteka tudi ponoči ali v nadurah.
 
vir: Zavod RS za zaposlovanje

 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad