Arhitekt

Arhitekti delajo načrte za nove stavbe in spreminjajo podobo starih. Nove stavbe so lahko samostojne enote, na primer hiše, trgovine, šole, pisarne ali bolnišnice, lahko pa gre za večje komplekse, kot so stanovanjska naselja, trgovinska poslopja, industrijske ali poslovne stavbe.
Arhitekt
 
     

Spreminjanje starih stavb vključuje njihovo morebitno povečavo, spremembo namembnosti ali posodobitev. Lahko so odgovorni za celoten projekt od začetka do konca del. Arhitekt se najprej pogovori s stranko (naročnikom del) o njenih željah in predlogih. Glede na vrsto objekta, predlagane posege, pravne okvire in stroške stranki svetuje in ji predlaga rešitve.
 
Arhitekt lahko prej še izvede gradbeno raziskavo, preuči lokacijo objekta in okolico. Na podlagi ugotovljenih dejstev pove svoje mnenje o možnostih in okvirih načrtovanega posega. Naslednji korak je izdelava načrta preureditve objekta, pri čemer upošteva namembnost stavbe, materiale, ki se bodo uporabili, videz, funkcionalnost in stroške. Ustvarjalnost arhitekta in strokovno znanje, pa tudi izkušnje na posameznem področju dela omogočajo pripraviti primeren načrta zidave oziroma obnove. Če se stranka strinja z načrtom, arhitekt naredi »delovno risbo«, kjer so natančno določene dimenzije, materiali, oprema, stroški idr. Včasih to delo opravijo tehnologi arhitekture, arhitekt pa se posvetuje z drugimi strokovnjaki, kot so strojni in elektro inženirji, gradbeniki, nadzorniki ali pravniki.
 
Z izvajalci del, ki bodo sodelovali pri projektu, se pogaja in sklepa pogodbe. Pogosto prihaja na gradbišče, kjer spremlja potek del, nadzira kakovost del in rešuje probleme, ki se lahko pojavijo. Nekateri arhitekti se specializirajo na področju projektiranja, varnostnih sistemov, energetskega svetovanja in podobnega.
  
DELOVNA PODROČJA
Arhitekt se lahko zaposli tako v upravnih službah - pri izdaji dovoljenj, načrtovanju na vseh ravneh, pri različnih inšpekcijah itd. - kot tudi v podjetjih za svetovalni in izvajalski inženiring, kjer pripravljajo ali izvajajo načrte, izdelane v projektivnih podjetjih. Arhitekti se ukvarjajo tudi z vsemi vrstami oblikovanja - od grafičnega do industrijskega, za vodenje različnih projektov pa morajo imeti tudi dobre menedžerske sposobnosti.
   
DELOVNI PRIPOMOČKI, MATERIALI, DOKUMENTI
Arhitektovo osnovno delovno orodje je risalna deska z risalnim priborom. Tudi računalniki z risarskimi programi in risalniki so nepogrešljiv pripomoček pri delu.
   
IZDELKI IN STORITVE
Razpon arhitektovih izdelkov in storitev sega od oblikovanja manjših predmetov, kot so gradbeni elementi, pohištvo, svetila, do oblikovanja mest in infrastrukturnih objektov.
 
RAVEN ZAHTEVNOSTI POKLICA
Da bi arhitekt lahko samostojno deloval, mora diplomirati na Fakulteti za arhitekturo in narediti strokovni izpit. Kot pooblaščen inženir se lahko včlani v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije in se zaposli v projektivnem biroju. Za ročno izdelavo načrtov mora arhitekt imeti risarske sposobnosti. Kadar načrtuje stavbe, ki morajo biti varne in funkcionalne, mu je potreben občutek za praktičnost. Za razumevanje lastnosti in uporabe gradbenih materialov je pomembno znanje naravoslovja, pri reševanju finančnih osnov pa tudi znanje matematike. Ker arhitekt sooblikuje socialno okolje, mora upoštevati tudi socialne in okoljske dejavnike.
 
PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI
Zaradi obiskovanja gradbišč, morajo biti arhitekti mobilni in fizično vzdržljivi. Kljub temu pa velja, da lahko tudi invalidne osebe uspešno delujejo na tem področju.
  
INTERESI IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Zaradi številnih sestankov in stikov s strankami ter drugimi, ki sodelujejo pri projektih, mora arhitekt dobro obvladati veščine komuniciranja. Biti mora vzdržljiv in vztrajen, saj so pri izvedbah projektov obdobja, ko je potrebno delati prek delovnega časa, včasih tudi pozno v noč.
 
POGOJI ZA DELO
Arhitekti preživijo večino delovnega časa v čistih in zračnih pisarnah. Precej pa so tudi zunaj pisarn, ko obiskujejo stranke, planerje, gradbenike in gradbišča. Med delom v pisarni večino časa sedijo, na gradbišču tudi hodijo, se vzpenjajo, se spuščajo, vozijo z dvigali ipd. Zaradi dela so lahko tudi dalj časa odsotni.
  
NEVARNOSTI, POŠKODBE PRI DELU, ZAŠČITA
Delovne razmere v arhitektovem biroju praviloma ne ogrožajo njegovega zdravja. Zaradi dolgotrajnega in pozornega gledanja oziroma oblikovanja je bolj obremenjen vid. Zato uporablja zaščito ekrana, na katerem izdeluje načrte, in po potrebi zaščitna očala. Med obiskom gradbišča nosi zaščitno čelado.
 
Seznam ustanov, kjer nudijo študij arhitekta si oglejte med Ponudniki.
 
vir: http://www.ess.gov.si
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah