Smernica za trajnostno gradnjo

Smernica za trajnostno gradnjo je prevod nemške smernice »Leitfaden Nachhaltiges Bauen, BMWBS«, ki jo je izdalo nemško zvezno ministrstvo. Pripravili in izdali so jo na Inženirski zbornici Slovenije skupaj s Slovenskim združenjem za trajnostno gradnjo, Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in Zavodom za gradbeništvo Slovenije.
Smernica za trajnostno gradnjo

 
Smernica je pomemben pripomoček vsakega inženirja, tako tistega v vlogi naročnika kot tistega v vlogi ponudnika (projektanta, nadzornika in izvajalca).
  
Soočeni z omejenostjo naravnih virov, klimatskimi spremembami kakor tudi najnovejšimi dognanji na področju vpliva bivalnega in delovnega okolja na zdravje ljudi, postajajo namreč načela trajnosti vedno bolj merodajna tudi na področju načrtovanja in gradnje stavb. Javne stavbe in javni naročniki lahko imajo pri tem razvoju pomembno vlogo, tudi kot poligon razvoja trajnostnih produktov in znanj, kot nosilec vzgleda odgovornega ravnanja ob naročanju in izvedbi gradbenih projektov, upoštevajoč kompleksna merila in kriterije trajnostne gradnje.
 
Vsekakor pa predstavlja smernica pomoč in izhodišče pri oblikovanju trajnostnih meril gradnje javnih in zasebnih stavb, istočasno pa se želi s prevodom merila in kriterije trajnostne gradnje približati čim širšemu krogu zainteresirane javnosti.
 
Smernica je pripravljena in objavljena v elektronski obliki in jo najdete tukaj!
 

 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti