Max Fabiani

Dunaj ▪ Ljubljana ▪ Trst
Max Fabiani
    

Monografija o Maksu Fabianiju je po knjigi o Jožetu Plečniku že druga monografska publikacija Cankarjeve založbe o velikem slovenskem arhitektu. Avtorji knjige so Andrej Hrausky, Janez Koželj in fotograf Miran Kambič.

Maks Fabiani je bil eden najpomembnejših avstro-ogrskih urbanistov in poleg Jožeta Plečnika največji slovenski arhitekt. V času monarhije je dosegel najvišja družbena priznanja in ugled: bil je prvi arhitekt z doktoratom, osebni svetovalec in prijatelj prestolonaslednika Franca Ferdinanda, sodelavec Otta Wagnerja in profesor na Dunaju. V samem središču Dunaja je uresničil svoje najbolj inovativne in znamenite projekte. V Ljubljani mu je bil naklonjen župan Ivan Hribar, ki mu je zaupal načrtovanje urbanistične prenove popotresne Ljubljane, v kateri je po Fabianijevih načrtih nastalo nekaj najlepših secesijskih stavb. Ob koncu prve svetovne vojne pa se je arhitekt vrnil domov, kjer se je posvetil prenovi porušenih Posočja, Goriške in Krasa. Največ svojega dela je posvetil Štanjelu, kjer je med drugim zasnoval prelepo vilo Ferrari in vrtni park pod njo, s svojimi urbanističnimi vizijami pa je dal pečat številnim krajem na Goriškem, Krasu, v Posočju in na Vipavskem. Če bi si želeli ogledati vsa njegova dela, bi morali na dolgo pot od Poljske do Dunaja, Opatije, Trsta in vse do Benetk.

Monografija MAKS FABIANI: Dunaj – Ljubljana – Trst poudarja njegov pomen za slovensko arhitekturo in daje prostor zgodbam, ki osvetljujejo duh časa in okoliščine, pomembne za razumevanje arhitektovega dela.
 
vir: Trajekt

 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...