12. Nedovoljena gradnja

Kaj spada med nedovoljene gradnje, kaj je nelegalna, kaj neskladna gradnja, kaj nevarna gradnja, ...
12. Nedovoljena gradnja
 
12. NEDOVOLJENA GRADNJA je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja in nelegalni kop;

12.1. NELEGALNA GRADNJA pomeni, do se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja, kakor tudi da se objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil;

12.2. NESKLADNA GRADNJA pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbene dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi do se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim;

12.3 NEVARNA GRADNJA pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico;

12.4. NELEGALNI KOP pomeni, do se mineralne surovine izkoriščajo na območju, za katerega ni z izvedbenim prostorskim aktom opredeljeno, da je takšna raba prostora dovoljena oziroma dopustna.
 
vir: ARHEM d.o.o. 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ