11. Uporabno dovoljenje

Kaj je uporabno dovoljenje, tehnični pregled, dokazilo o zanesljivosti objekta, poskusno obratovanja ( lče je potrebno), ...
11. Uporabno dovoljenje
 
11. UPORABNO DOVOLJENJE je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta;

11.1. TEHNIČNI PREGLED je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi ali je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;

11.2. DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA Je izjava s prilogami, ki dokazujejo, da bo objekt kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval predpisane bistvene zahteve;

11.3. POSKUSNO OBRATOVANJE je preizkušanje ali objekt z vgrajenimi inštalacijami oziroma tehnološkimi napravami deluje pravilno oziroma takšne naprave dosegajo pričakovane rezultate tehnološkega procesa, ali obratovanje objekta zagotavlja varne delovne razmere in ne presega predpisanih mejnih vrednosti in ali izpolnjuje s predpisi o varstvu okolja predpisane parametre glede vplivov na okolje;

11.4. OBRATOVALNI MONITORING je kontrola obratovanja objekta oziroma tehnološke naprave v skladu s predpisu o varstvu okolja;
 
vir: ARHEM d.o.o. 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...