09. Sprememba namembnosti

Kaj je sprememba namebnosti, sprememba rabe, ...
09. Sprememba namembnosti
 
9. SPREMEMBA NAMEMBNOSTI je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, in so z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico;

9.1. SPREMEMBA RABE je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremeni velikost in zunanji izgled objekta ter ne povečuje vplivov na okolice, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo;
 
vir: ARHEM d.o.o.