07. Gradnja

Kaj je gradnja, gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestn gradnja, ...
07. Gradnja
 
7. GRADNJA je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta

7.1. GRADNJA NOVEGA OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled,

7.2. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;

7.3. NADOMESTNA GRADNJA je izvedba del ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani;

7.4. ODSTRANITEV OBJEKTA je izvedba del s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
 
vir: ARHEM d.o.o. 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad