Zahteve

Natančna zahteve za varnost in zdravje so predpisane v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v prilogi IV.
Zahteve
   
Zahteve za varnost in zdravje na gradbišču so:
 • stabilnost in trdnost,
 • instalacije za distribucijo energije,
 • evakuacijske poti in izhodi v sili,
 • odkrivanje in gašenje požarov,
 • prezračevanje,
 • izpostavljenost posebnim nevarnostim,
 • temperatura okolja,
 • naravna in umetna razsvetljava delovišč, prostorov in prometnih poti na gradbišču,
 • vrata in vhodi,
 • prometne poti - nevarna območja,
 • nakladalna mesta in rampe,
 • omogočanje prostega gibanja na delovišču,
 • prva pomoč,sanitarna oprema,
 • prostori za počitek in/ali prostori za nastanitev,
 • vplivi vremenskih pojavov,
 • padajoči predmeti,
 • padci z višine,
 • zidarski odri in lestve,
 • oprema za dvigovanje in prenašanje,
 • vozila in stroji za izkopavanje, premeščanje in prevoz materiala,
 • napeljave, stroji in oprema,
 • gradbene jame, vodnjaki, gradbišča pod zemljo, predori in zemeljska dela,
 • rušenje,
 • kovinski ali betonski okviri, opaži in težki montažni elementi,
 • podvodni zvoni in kesoni,
 • delo na strehi.
    

Osnovni dokument, ki je bil sprejet na podlagi zahtev evropske direktive 92/57EEC za zmanjšanje števila nezgod na gradbiščih in zagotovitev večje stopnje varnosti in zdravja delavcev pri delu, je Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Ta določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
  

 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje