Osnovne obveznosti na gradbišču

Izvajalec mora na gradbišču zagotoviti varno delovno opremo, obveščati, usposabljati, voditi in nadzorovati delavce, delavci pa morajo upoštevati predpisane zahteve in navodila za varno delo.
Osnovne obveznosti na gradbišču
   
Pri gradnji mora vsak zagotavljati svoj delež varnosti pri delu: investitor, projektant, izvajalec in delavci. Prenos obveznosti in odgovornosti z naročnika na izvajalca ni dovoljen.
 
Investitor mora zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, kadar dela izvaja več izvajalcev ali če se gradi enodružinska hiša neto površine nad 350 m2 in se bodo pri tem izvajala nevarna dela - nekaj naslovov koordinatorjev si lahko ogledate v seznamu ponudnikov.
 
Med izvajanjem del je potrebno:
 • vzdrževati primeren red in zadovoljivo čistočo na gradbišču,
 • izbirati lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo,
 • ustrezno ravnati z različnimi materiali,
 • tehnično vzdrževati, pregledovati pred dajanjem v obratovanje in redno pregledovati instalacije in opremo, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
 • razmejiti in načrtovati površine za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
 • ravnati skladno z zahtevami za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
 • skladiščiti in odlagati ali odstranjevati odpadke in ruševine,
 • sproti prilagajati dejanski čas poteka del na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz,
 • sodelovati med delodajalci, samostojnimi podjetniki, drugimi izvajalci in kooperanti.
    
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti