29. ureditev

Ureditev gradbišča
Uzance!
  


126.
Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je zgradil, ter očistiti objekt in gradbišče.
Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka te uzance, izvedenimi po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.
Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka te uzance, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbenik, ki je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla.

  

 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti