25. zavarovanje

Zavarovanje in čuvanje gradbišča
Uzance!
  

 
109.
Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.
Če izvaja na istem gradbišču dela več izvajalcev, mora vsak izmed njih zavarovati in čuvati svoja dela, opremo in material.
Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko njihove okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.

  

 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ