23. odgovornost izvajalca

Odgovornost izvajalca za trdnost in varnost objekta
Uzance!
  

 
104.
Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v desetih letih od sprejema in izročitve del.
Izvajalec je oproščen odgovornosti iz prvega odstavka te uzance, če so pomanjkljivosti posledica napak v projektu, ki ga je zagotovil naročnik in če sam teh napak ni mogel opaziti.

105.
Za pomanjkljivosti glede trdnosti in varnosti objekta odgovarja izvajalec naročniku in vsakemu drugemu uporabniku objekta.

106.
Naročnik in vsak drug uporabnik objekta sta dolžna brez odlašanja obvestiti izvajalca o ugotovljenih pomanjkljivostih.

  

 
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad