21. riziko

Riziko
Uzance!
 

97.
Do sprejema in izročitve izvedenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec. Naročnik trpi riziko za material in opremo, ki ju je nabavil, do njune izročitve izvajalcu.

98.
Po sprejemu in izročitvi objekta oziroma izvedenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare naročnik.

  

 
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!