20. zavarovanje

Zavarovanje in čuvanje gradbišča
Uzance!
   
109.
Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.
Če izvaja na istem gradbišču dela več izvajalcev, mora vsak izmed njih zavarovati in čuvati svoja dela, opremo in material.
Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko njihove okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.
  
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...