19. varnostni ukrepi

Varnostni ukrepi
Uzance!
   
107.
Izvajalec je dolžan na gradbišču s svojimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednih objektov in okolice.
Če izvaja dela na istem gradbišču več izvajalcev, poskrbi vsak izvajalec za varstvene ukrepe in za varnost del, ki jih izvaja.
Stroške z ukrepi iz prvega in drugega odstavka te uzance trpi izvajalec, ki stori te ukrepe. 
    
108.
Če so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso predvidena s pogodbo, se štejejo taka dela za nepredvidena dela in se nanje nanašajo te uzance o nepredvidenih delih.
  
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!