16. riziko

Uzance!
   
97.
Do sprejema in izročitve izvedenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec. Naročnik trpi riziko za material in opremo, ki ju je nabavil, do njune izročitve izvajalcu.
    
98.
Po sprejemu in izročitvi objekta oziroma izvedenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare naročnik.
   
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti