15. zavarovanje

Uzance!
   
95.
Izvajalec zavaruje dela, material in opremo za vgraditev pred običajnimi nevarnostmi do njihove polne vrednosti.
Običajne nevarnosti iz prvega odstavka te uzance se določijo glede na vse okoliščine, ki so v konkretnem primeru vplivale, zlasti glede na vrsto del, kraj, kjer se izvajajo dela, vrsto in lastnosti materiala in opreme, ki se vgrajuje.
Zavarovalno premijo plača izvajalec.
   
96.
Če tega ni storil izvajalec, lahko naročnik na njegov račun tudi sam zavaruje izvedena dela, material in opremo, ki jo je nabavil in izročil izvajalcu.
   
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje