14. material in oprema, ki ju zahteva naročnik

Uzance!
   
92.
Če je s pogodbo med naročnikom in izvajalcem predvideno, da vgrajuje izvajalec določeno opremo in material, ki ju nabavlja naročnik, je izvajalec dolžan material in opremo, ki ju prejme od naročnika, uskladiščiti, hraniti in vzdrževati do vgraditve.
    
93.
Če kraj in roki izročitve materiala in opreme po naročniku niso določeni v pogodbi, se izročita na gradbišču, rok izročitve pa se določi v skladu z dogovorjeno dinamiko del.
  
94.
Stroške uskladiščenja, hrambe in vzdrževanja prejetega materiala in opreme trpi izvajalec.
Stroške iz prvega odstavka te uzance trpi naročnik, če je izročil material in opremo izvajalcu pred rokom, določenim s pogodbo oziroma določenim v skladu z dogovorjeno dinamiko del.
    
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad