07. uvedba izvajalca v posel

Uzance!
  
45.
Z uvedbo izvajalca v posel je mišljena izpolnitev tistih obveznosti naročnika, ki brez njihove predhodne izpolnitve začetek del dejansko ni mogoč ali pravno ni dovoljen.
Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:
  1. izročitev gradbišča s čimer je odvisno od predmeta pogodbe mišljena:
    - zagotovitev parcele ali dela parcele, na kateri se bodo izvajala pogodbena dela, z zaznamovanimi črtami, osmi in višinskimi točkami in njena izročitev izvajalcu;
    - zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na gradbišče;
  2. izročitev tehnične dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v potrebnem številu izvodov;
  3. izročitev gradbenega dovoljenja izvajalcu;
  4. zagotovitev sredstev za financiranje gradnje objekta in sredstev za plačilo obveznosti po sklenjeni pogodbi in dajanje dokazov o tem.
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
  
46.
Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je določen v pogodbi.
Če naročnik ne uvede izvajalca v posel v dogovorjenem roku, mu lahko izvajalec določi poznejši rok za izpolnitev te obveznosti.
Če naročnik niti v roku iz drugega odstavka te uzance ne uvede izvajalca v posel, lahko izvajalec pogodbo razdre.
  
47.
Rok za uvedbo izvajalca v posel se podaljša, če je bila redna izpolnitev obveznosti naročniku onemogočena zaradi višje sile.
Rok se podaljša za toliko časa, kolikor je trajal učinek višje sile in kolikor je potrebno za odpravo njenih posledic.
  
 
 
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad