00. podatki o objavi

Posebne gradbene uzance
Uzance!
  
Prva objava: Uradni list SFRJ, št. 18-247/1977, stran 717
Datum objave: 1.4.1977 Veljavnost: od 1.5.1977 Uporaba: od 1.5.1977
  
 POZOR:
trenutno veljavni Obligacijski zakon izključuje avtomatično priznavanje določil Posebnih gradbenih uzanc (v gradbenih pogodbah), upošteva se jih le kadar se jih v pogodbah izrecno omenja.
  
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!