Uzance ('77)

Uzance ('77)
Gradbene uzance iz leta 1977 so bile po več kot štirih desetletjih uporabe potrebne posodobitve, zlasti na področju novih zakonodajnih in poslovnih praks povezanih z gradbeništvom. Potrebne so bile jezikovne posodobitve in prilagoditev novim izrazom in definicijam v stroki in pogodbenem okolju. Zato so v praksi že v uporabi nove posebne gradbene uzance, na kratko zapisano: PGU 2020!

  
POZOR: te uzance niso več v uporabi, od leta 2020 se v gradbenih pogodbah uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020).