PGU 2020

PGU 2020
Posebne gradbene uzance 2020 Decembra 2020 so s sprejemom na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v veljavo stopile prenovljene Posebne gradbene uzance.
  
PGU so zbrana in poenotena pravna določila, ki se običajno uporabljajo v pogodbenih besedilih  na gradbenem področju. Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21.12.2020.
 
Starejša pravna teorija uzance opredeljuje kot kodificirane poslovne običaje, sodobnejša pa kot podrobna pravila ožjega poslovnega kroga, ki jih ne sprejme zakonodajalec, temveč najpogosteje združenja gospodarskih subjektov (gospodarske zbornice) ali posamezni gospodarski subjekti (borze, banke).1

V praksi so uzance nepogrešljiv razlagalec pravnih pravil gradbenega prava, ker določneje urejajo vprašanja, ki so sicer v pravnih pravilih urejena na visoki abstraktni ravni,2 ter ker enostavno razlagajo pravne institute iz gradbene pogodbe.