Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Gradbeni nadzor
  
Poleg tega nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.
 
Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela.
 
V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.
 
Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora ločimo nadzornika; to je pravno ali fizično osebo, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora in odgovornega nadzornika; to je posameznika, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kakovost izvedenih del.
 
Kot gradbeni nadzornik pa lahko nastopa zgolj tista pravna ali fizična oseba, ki pri objektu, za katerega nadzor opravlja, ne sodeluje kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del oz. kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik z izvajalci oz. dobavitelji tudi ne sme biti v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti, v zakonski zvezi ali z njim živeti v zunajzakonski skupnosti.
 
Projektantska in nadzorna dela lahko opravlja ista oseba, vendar v takem primeru ne sme biti tudi izvajalec del. Kot nadzornik lahko nastopa tudi investitor, vendar v tem primeru pri objektu ne more sodelovati niti kot projektant in tudi ne kot izvajalec.
Investitor z nadzornikom sklene pisno pogodbo o delu.
 
Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti bodisi pristojnega gradbenega inšpektorja, bodisi investitorja, v primeru manjših odstopanj. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis gradbenega dnevnika, s podpisom pa jamči skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja.
 

DEŽMAN d.o.o. Strahinj

Že več kot 50 let skrbimo za kvaliteto vašega bivanja!

več

DEŽMAN d.o.o. Strahinj
 

EKOBUS d.o.o.

gradbeni nadzor, inženiring, vodenje investicij

več

EKOBUS d.o.o.
 

AletA, Danilo Pušnik s.p.

Nudim gradbeni nadzor, energetsko in tehnično svetovanje pri gradnji nizko energijskih in pasivnih hišah ter ostalih inženirskih objektih.

več

 

E-NETSI D.O.O.

Prezračevanje z vračanjem toplote

več

 

CGM

izdelava energetskih izkaznic, sanacije objetkov in gradbeni nadzori

več

 

Bramig d.o.o.

Gradbeni nadzor pri graditvi objektov v širši Ljubljanski regiji s finančnim nadzorom v okviru pooblastil investitorjev

več

 

ABC BAU d.o.o.

Ker gradnja ni noben bau bau - ABC BAU! Gradbeni inženiring, dokumentacija in postopki, rešitve na vseh nivojih gradnje

več

 

Grating M Team, d.o.o.

Podjetje GRATING M TEAM je gradbeno podjetje, ki je s svojimi strokovnjaki prisotno na tržišču že vrsto let. V tem obdobju se je razvilo v tehnološko naprednega ponudnika celostnih in kvalitetnih storitev gradbenih ter obrtniških del.

več

 

Matija Iršič s.p.

Nudim gradbeni nadzor.

več

 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

Arhi-BIRO

Izdelava projektne dokumentacije (novogradnje, dozidave, nadzidave, legalizacije) svetovanje, nadzor, vodenje projektov in izdelava energetskih izkaznic.

več

 

ARHITEKTURNI STUDIO Irena Debevc s.p.

Izdelujemo načrte za enodružinske stanovanjske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne objekte. Nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj. Po dogovoru vam pomagamo pri izbiri izvajalcev, vodimo nadzor nad gradnjo, oziroma izvajamo inženiring. Načrtujemo tudi lesene in vse vrste montažnih objektov ter sodelujemo z izbranimi izvajalci do zaključka gradnje.

več

 

DOMES projektivni biro Sebastijan Brence s.p.

projektne dokumentacije na področju visokih gradenj

več

 

MGS plus d.o.o.

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju zaključnih del v gradbeništvu. Izvajamo tudi vsa fasaderska dela, gradnja nizkoenergijskih ali pasivnih hiš (od ideje do izvedbe, gradnja na ključ), gradbeni inženiring

več

 

CASA PLAN Gregor Jenko s.p.

Vodenje projektov, gradbeništvo, nepremičnine

več

 

Petim, arhitekturno in gradbeno projektiranje

Arhitekturni in gradbeni načrti

več

 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje