Organizacija gradbišča

Pravilnik določa, da je treba za gradbišče pripraviti načrt ureditve, vendar ta določba velja le za gradbišča zahtevnih objektov. Za manj zahtevne objekte, za objekte z gradnjo v lastni režiji in za enostavne objekte takšen načrt ni potreben.
Organizacija gradbišča
  
Razen če boste na isti lokaciji ali gradbeni parceli hkrati gradili tri ali več manj zahtevnih objektov ali pa če se gradnja izvaja na območjih, kjer poteka letalski (bližina letališča), cestni, železniški ali pomorski (bližina pristanišča) promet ali potekajo podzemni ali nadzemni vodi objektov gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električno omrežje, plinovod, toplovod ipd.).
V teh zadnjih primerih je treba z načrtom organizacije in ureditve gradbišča omogočiti nemoteno gradnjo hkrati z nemotenim prometom in nemotenim obratovanjem komunalne infrastrukture. Če vaša gradnja spada v eno izmed omenjenih izjem, je načrt ureditve gradbišča treba pripraviti ne glede na to, da gre za manj zahteven objekt.
Načrt ureditve gradbišča izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. Izdelan mora biti v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in varnostnim načrtom, če je slednji predpisan. Vsebovati mora podatke o komunikacijskih poteh na gradbišču, priključkih gradbišča na javno infrastrukturo (elektriko, vodovod, dovoz na javno cesto ...), skladišču, deponiji ipd. Za večja gradbišča mora vsebovati tudi podatke o garderobah in sanitarnih prostorih za delavce, pisarnah za vodsvo gradbišča in drugo.
  
Pravilnik določa, da je treba vsako gradbišče, tudi tisto, za katerega ni potreben načrt ureditve, pred začetkom del ustrezno zavarovati. Najbolje ga zavarujemo z ograjo, s katero fizično preprečimo dostop do gradbišča. Gradbena podjetja gradbišča zavarujejo s posebnimi paneli, ki preprečujejo tudi poglede na gradbišče, posamezniki pa so za ograjo največkrat uporabljali armirno mrežo, pritrjeno na količke. Zdaj oboji največkrat uporabljajo posebno perforirano plastično folijo, ki je najcenejša rešitev. S svojo živo rdečo barvo že na daleč opozarja, da gre za gradbišče. Folija ne more preprečiti nasilnega vdora, prepreči pa, da bi nekdo pomotoma zašel na gradbišče in se tam poškodoval.

EKOBUS d.o.o.

gradbeni nadzor, inženiring, vodenje investicij

več

EKOBUS d.o.o.
 

DEŽMAN d.o.o. Strahinj

Že več kot 50 let skrbimo za kvaliteto vašega bivanja!

več

DEŽMAN d.o.o. Strahinj
 

BITERMO podjetje za inženirske storitve d.o.o.

Izvajanje inženirskih storitev na področju gradnje objektov, izvajanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ...

več

 

ARHITEKTURNI STUDIO Irena Debevc s.p.

Izdelujemo načrte za enodružinske stanovanjske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne objekte. Nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj. Po dogovoru vam pomagamo pri izbiri izvajalcev, vodimo nadzor nad gradnjo, oziroma izvajamo inženiring. Načrtujemo tudi lesene in vse vrste montažnih objektov ter sodelujemo z izbranimi izvajalci do zaključka gradnje.

več

 

ENEPRO, Institut za energije in prostor Maribor

Projektiranje in revizije projektov za pasivne hiše, merjenje zrakotesnosti, projektno vodenje - svetovanje skozi celoten proces gradnje, študije izvedljivosti revitalizacije stavb po metodi OK, celovita energetska in ekološka sanacija stavb, ...

več

 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

Grating M Team, d.o.o.

Podjetje GRATING M TEAM je gradbeno podjetje, ki je s svojimi strokovnjaki prisotno na tržišču že vrsto let. V tem obdobju se je razvilo v tehnološko naprednega ponudnika celostnih in kvalitetnih storitev gradbenih ter obrtniških del.

več

 

CASA PLAN Gregor Jenko s.p.

Vodenje projektov, gradbeništvo, nepremičnine

več

 

DOMES projektivni biro Sebastijan Brence s.p.

projektne dokumentacije na področju visokih gradenj

več

 

ZI INVESTICIJE d.o.o.

Gradnja stanovanjskih in poslovnih novogradenj, adaptacije, izdelava fasad

več

 

ARHIFORMA d.o.o.

arhitekturno projektiranje, projektna dokumentacija, interier, svetovanje, inženiring in nadzor

več

 

Bramig d.o.o.

Gradbeni nadzor pri graditvi objektov v širši Ljubljanski regiji s finančnim nadzorom v okviru pooblastil investitorjev

več

 

EUROINVEST GRADBENA DEJAVNOST, IZVAJANJE, TRGOVINA d.o.o.

projektiranje, gradnje, inženiring

več

 

MGS plus d.o.o.

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju zaključnih del v gradbeništvu. Izvajamo tudi vsa fasaderska dela, gradnja nizkoenergijskih ali pasivnih hiš (od ideje do izvedbe, gradnja na ključ), gradbeni inženiring

več

 

Petim, arhitekturno in gradbeno projektiranje

Arhitekturni in gradbeni načrti

več

 
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...