Georadar

Georadar - nedestruktivna merska tehnika za preiskave naravnih in umetnih medijev debeline od nekaj centimetrov do nekaj deset metrov.
Georadar

 
Georadarska metoda temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in zapisu njihovih odbojev iz bližnje prostorsko nadzorovane okolice.


UPORABA GEORADARJA V GRADBENIŠTVU

Georadar je izjemno uporaben v gradbeništvu, na vseh področjih, kjer želimo preiskati strukture brez fizičnih posegov v prostor. Prihrani čas in denar ter ne zahteva posebnih operativnih priprav. Delo z georadarjem in interpretacijo rezultatov opravljajo posebej za to usposobljeni strokovnjaki. Prednostne značilnosti georadarske metode v primerjavi z drugimi raziskovalnimi metodami v preiskavah plitvega podpovršja so: nedestruktivnost, meritve »in situ«, neomejen pristop in ponovljivost meritev v asu, zveznost in prostornost zajema podatkov, racionalnost, metoda omogoča hiter odgovor naročniku preiskave.

Georadarske meritve lahko koristimo na najrazličnejših področjih:    

  • preiskave objektov (sten, podov, stropov ali betonskih plošč),
  • preiskave tal,
  • določitev položaja podzemnih napeljav,
  • preiskave plasti voziščne konstrukcije na cestah,
  • preiskave sestave hribin,
  • preiskave v kamnolomih,
  • preiskave v predorih.

prerez betona radar

  
GEORADARSKA PRESVETLITEV STEN, PODOV, STROPOV ALI BETONSKIH PLOŠČADI

Z georadarjem lahko uspešno in dovolj natančno presvetlimo dele stavb (stene, strope, tla) ter omogočimo dvodimenzionalni prerez ali tridimenzionalno sliko preiskanega telesa, določimo položaj votlin v telesu, debeline vgrajenih materialov (plasti), spremembe elektromagnetnih (geomehanskih) lastnosti v eni od plasti, nezveznost plasti ali vlažna območja. Lahko ugotovimo položaj vgrajenih cevi in armaturne mreže.

Z georadarjem je možno uspešno preiskati večplastne konstrukcijske elemente (stene, strope, pode, ploščadi in drugo) ter določiti meje med posameznimi elementi konstrukcije. Prav tako je možno določiti mesta oslabitve ali prekinitve v eni plasti.
   
RAZŠIRJENOST VLAGE V KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTIH OBJEKTOV

Georadarj lahko uporabljamo za ugotavljanje razširjenosti vlage v steni objekta. Vlaga v steni močno upočasni širjenje elektromagnetnih valov, tako da je jasno možno določiti suhi in vlažni del preiskanega območja.