Projektna dokumentacija

Kaj je projektiranje, kaj projektna naloga, dokumentacija, svetovanje, projektni pogoji, soglasja, ...
Projektna dokumentacija

  
PROJEKTIRANJE je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje;

PROJEKTNA NALOGA je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo;

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za izvedbo;

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence;

PROJEKTNI POGOJI so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije;

REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE je kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna;

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

OMISLI.si
 

ALEJA INŽENIRING d.o.o.

Celostno krajinsko arhitekturno projektiranje, svetovanje in organiziranje izvedbe zunanjih ureditev.rn

več

 

BIRO 42 d.o.o.

biro za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje

več

 

ARHITEKTURNI STUDIO Irena Debevc s.p.

Izdelujemo načrte za enodružinske stanovanjske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne objekte. Nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj. Po dogovoru vam pomagamo pri izbiri izvajalcev, vodimo nadzor nad gradnjo, oziroma izvajamo inženiring. Načrtujemo tudi lesene in vse vrste montažnih objektov ter sodelujemo z izbranimi izvajalci do zaključka gradnje.

več

 

BAUNT Nina Tepić s.p.

projektiranje arhitekture

več

 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

BARBARA ZAJEC, univ.dipl.ing. arh.

Izdelovanje potrebne projektne in tehnične dokumentacije za graditev objektov, vodenje postopkov pridobivanja potrebnih dovoljenj in svetovanje.

več

 

ERGRAD ERVIN GRIČNIK s.p.

Projektiranje in tehnično svetovanje - izdelava vseh vrst načrtov za stanovanjske, počitniške in poslovne prostore

več

 

ARHITEKTI, Tadej Bevc s.p.

Arhitekturno projektiranje in svetovanje

več

 

ARB D.O.O.

arhitekturno projektiranje

več

 

Asist d.o.o.

ComfortClick ponuja novo rešitev za pametni dom. Razvili smo sistem, ki omogoča upravljanje razsvetljave, ogrevanja, alarma, video nadzora, električnih naprav preko PC-ja, mobilnega telefona, dlančnika in od kjerkoli na svetu.

več

 

ARHIPETRUS, arhitekturno projektiranje, Peter Pavšič s.p.

Arhitekturno projektiranje stanovanjskih in poslovnih objektov,notranje opreme Strokovnjaki za leseno gradnjo!

več

 

AUERBIRO Auer Adolf s.p.

Projektiranje, svetovanje

več

 

ARHIFORMA d.o.o.

arhitekturno projektiranje, projektna dokumentacija, interier, svetovanje, inženiring in nadzor

več

 

BNG d.o.o.

Biro nizke gradnje, projektiranje

več

 

ARTIDEA d.o.o.

Oblikovanje in načrtovanje notranjih prostorov. Prodaja notranje opreme za najbolj zahtevne kupce.

več

 

E-NETSI D.O.O.

Prezračevanje z vračanjem toplote

več

 

EUROINVEST GRADBENA DEJAVNOST, IZVAJANJE, TRGOVINA d.o.o.

projektiranje, gradnje, inženiring

več

 

FIBERA, d. o .o.

risanje projektov za PGD (arhitektura)

več

 

GKMB, d.o.o.

GRADIMO poslovne objekte, stanovanjske objekte, adaptacije in rekonstrukcije, zunanja ureditev, ... KONSTRUIRAMO poslovne objekte, stanovanjske hiše, rekonstrukcije in preureditve stanovanj, ... MODELIRAMO fasadne štukature, zahtevne opaže za vidne betone, elemente pod spomeniškim varstvom, ... BARVAMO notranje in zunanje bivalne in poslovne površine, objekte, ki se prenavljajo pod nadzorom spomeniškega varstva, ...

več

 

LIVIPLANT d.o.o.

Podjetje prodaja: Male biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije. Projektira kanalizacijo in večje komunalne čistilne naprave ter dobavlja vso potrebno opremo za čistilne naprave.

več

 

DOMES projektivni biro Sebastijan Brence s.p.

projektne dokumentacije na področju visokih gradenj

več

 

Petim, arhitekturno in gradbeno projektiranje

Arhitekturni in gradbeni načrti

več

 

ENEPRO, Institut za energije in prostor Maribor

Projektiranje in revizije projektov za pasivne hiše, merjenje zrakotesnosti, projektno vodenje - svetovanje skozi celoten proces gradnje, študije izvedljivosti revitalizacije stavb po metodi OK, celovita energetska in ekološka sanacija stavb, ...

več

 

Dokumentarna d.o.o.

arhitekturni studio PETERDESIGN.....

več

 

Arhidea d.o.o.

projektiranje, arhitekturni nadzor, adaptacije, notranja oprema,

več

 

Arhi-BIRO

Izdelava projektne dokumentacije (novogradnje, dozidave, nadzidave, legalizacije) svetovanje, nadzor, vodenje projektov in izdelava energetskih izkaznic.

več

 

A.B. SIBILA ARHITEKTNI BIRO d.o.o.

Združenje za svetovalni inženiring. Arhitekturno, gradbeno projektiranje.

več

 

AGA d.o.o.

Atelje za geodezijo in arhitekturo

več

 

ARHITEKTA studio

arhitekti-projektanti; specialisti za stanovanjsko gradnjo

več

 

ABC BAU d.o.o.

Ker gradnja ni noben bau bau - ABC BAU! Gradbeni inženiring, dokumentacija in postopki, rešitve na vseh nivojih gradnje

več

 

ARHITEKTURNA SVETOVALNICA

Arhitekturni nasveti v poljubnem obsegu

več

 

Biro za urbanizem Maribor, urbanizem in projektiranje d.o.o.

Izdelava projektne dokumentacije, tipski načrti, izdelava urbanističnega dela projekta, arhitekturno projektiranje

več

 

2AMV Arhitekti

storitve arhitekturnega porjektiranja in izdelave projektne dokumentacije za gradnjo hiše

več

 

APP, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE, d.o.o.

projektantsko podjetje

več

 

Arhineta, Bojana Jagarinec

Arhitekturno projektiranje, notranje oblikovanje, etažni načrti

več

 

BIRO ES d.o.o.

podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje za elektro in strojne instalacije

več