Feng-shui in hišna številka

Feng-shui posveča veliko pozornost simbolični moči števil, zato bodite pozorni pri številkah telefonov, bančnih računov, registrski številki avtomobila, hišnih številkah, ...
Feng-shui in hišna številka

  
Po geomantičnih pojmovanjih števila 2, 5, 6, 8 in 9 pritegnejo srečo, z neugodnimi dogodki se povezujejo števila 1, 3 in 4. Posebno previdni bodimo pri številu 4.
  
Dvomestna hišna števila večinoma izžarevajo bolj srečne energije, enomestna so lahko znamenje osamljenosti. Pri analizi večmestna števila tako dolgo seštevamo, da dobimo enomestno število, na primer pri hišni številki 258 a je skupni seštevek: 2+5+8 = 15; 15 = 1+5 = 6. Črka a ima numerološko vrednost 1, torej je v hišni številki 258 a skrita moč števila 7.

Pomen hišnih številk:

1 = iznajdljivost, dobre ideje, dejavnosti, ki se dobro začnejo in pogosto ne dokončajo.

2 = prijaznost, kaotična stanja v načinu bivanja, lahkomiselnost stanovalcev.

3 = veseli ljudje, gostoljubnost - obiskovalci se v hiši dobro počutijo, stanovalci so premalo pozorni na vplive iz okolja.

4 = nesrečno število, ki ustvarja nepredvidljive težave, razdražljivost, prepirljivost.

5 = spodbuja delavnost, poslovnost, ni dolgčasa.

6 = ustreza poštenim in pravičnim ljudem, zelo dobro število za poslovne objekte.

7 = usmerja v ustvarjalnost, iskanje popolnosti, dobra organiziranost - vse je na svojem mestu.

8 = izjemna moč vodenja, rasti, denar se zasluži zlahka, čeprav obstaja možnost, da ne vedno najbolj pošteno.

9 = v hiši prevladuje zanesljivost, vse začete zadeve se tudi dokončajo, vedno se dela več stvari naenkrat, živčna občutljivost, potovanja.

Izjeme: pri številih 11, 33, 77 se upošteva dvojna moč podvojenih števil, 0 na koncu hišne številke desetkratno okrepi celotno številko - pri hišni številki 10, kot je naša na sliki,  je število 1 močno okrepljeno. Neugodno število obkrožimo z rdečo barvo.