Dokumentacija

Dokumentacija
Po pridobitvi zemljišča in odločitvi o gradnji je na vrsti projekt.
Vsaka gradnja se v bistvu prične z ustrezno izdelanim projektom.
 
Kakšen bo ta projekt bo v precejšnji meri odvisno od lokacije, urbanističnih pogojev, pogojev soglasodajalcev in navsezadnje da ne pozabimo bistva - vaših želja.
 
Med pripravljenimi vsebinami poiščite tematiko, ki vas zanima, absorbirajte informacije in jih s pridom uporabite za vaš lepši dom.
 
Še nekaj podrobnosti iz Zakona o graditvi objektov:
 
Kdo sme graditi?
Zakon o graditvi objektov govori o izvajalcu, to je pravni ali fizični osebi, ki ima za svojo dejavnost v sodni register vpisano gradbeništvo ali ima takšno dejavnost priglašeno davčni upravi. Izvajalec pa je lahko tudi sam investitor, torej mi sami. Pogovorno se uporablja izraz "samograditeljstvo", zakon pa takšno gradnjo opredeli kot "gradnjo v lastni režiji". Stanovanjske stavbe za lastne potrebe prebivanja se namreč lahko lotimo tudi sami, s pomočjo družinskih članov in sosedov. Seveda pod določenimi pogoji, ki jih zakon opredeli v 79. členu (največ enonadstropen objekt, skupna uporabna površina ne sme presegati 250 kvadratnih metrov koristne površine, zagotovljen mora biti gradbeni nadzor ...)

Potrebno je gradbeno dovoljenje
Gradnja predstavlja velik poseg v okolje in prostor, zato mora biti ustrezno regulirana. Tako se gradnje novega objekta, njegove rekonstrukcije, nadomestne gradnje ali odstranitve obstoječega objekta lahko lotimo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (to pomeni, da ni več možno izpodbijanje v upravnem sporu ali drugem sodnem postopku), na lastno odgovornost pa tudi na podlagi dokončne odločbe (to pomeni, da pritožba kot redno pravno sredstvo ni več mogoča).

Kako ga pridobimo?
Najprej je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo za gradnjo, nato sledi izdelava projektne dokumentacije. Potem se vloži vloga za gradbeno dovoljenje pri upravni enoti na območju, kjer se nahaja nepremičnina. V vlogi so poleg splošnih podatkov, kot sta ime in priimek ter naslov investitorja, potrebna še navedba katastrske občine in parcelne številke ter vrsto objekta glede na njegov namen. Vlogo je potrebno dopolniti tudi s prilogami, med glavnimi sta to dva izvoda projektne dokumentacije in dokazilo o pravici graditi, če to še ni razvidno iz zemljiške knjige.

FIBERA, d. o .o.

risanje projektov za PGD (arhitektura)

več

 

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

 

Arhineta, Bojana Jagarinec

Arhitekturno projektiranje, notranje oblikovanje, etažni načrti

več

 

ERGRAD ERVIN GRIČNIK s.p.

Projektiranje in tehnično svetovanje - izdelava vseh vrst načrtov za stanovanjske, počitniške in poslovne prostore

več

 

Dokumentarna d.o.o.

arhitekturni studio PETERDESIGN.....

več

 

ARHITEKTA studio

arhitekti-projektanti; specialisti za stanovanjsko gradnjo

več

 

Petim, arhitekturno in gradbeno projektiranje

Arhitekturni in gradbeni načrti

več

 

ALEJA INŽENIRING d.o.o.

Celostno krajinsko arhitekturno projektiranje, svetovanje in organiziranje izvedbe zunanjih ureditev.rn

več

 

AGA d.o.o.

Atelje za geodezijo in arhitekturo

več

 

DOMES projektivni biro Sebastijan Brence s.p.

projektne dokumentacije na področju visokih gradenj

več

 

LIVIPLANT d.o.o.

Podjetje prodaja: Male biološke čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, čistilne naprave, ki delujejo brez električne energije. Projektira kanalizacijo in večje komunalne čistilne naprave ter dobavlja vso potrebno opremo za čistilne naprave.

več

 

GKMB, d.o.o.

GRADIMO poslovne objekte, stanovanjske objekte, adaptacije in rekonstrukcije, zunanja ureditev, ... KONSTRUIRAMO poslovne objekte, stanovanjske hiše, rekonstrukcije in preureditve stanovanj, ... MODELIRAMO fasadne štukature, zahtevne opaže za vidne betone, elemente pod spomeniškim varstvom, ... BARVAMO notranje in zunanje bivalne in poslovne površine, objekte, ki se prenavljajo pod nadzorom spomeniškega varstva, ...

več

 

BIRO ES d.o.o.

podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje za elektro in strojne instalacije

več

 

Arhidea d.o.o.

projektiranje, arhitekturni nadzor, adaptacije, notranja oprema,

več

 

EUROINVEST GRADBENA DEJAVNOST, IZVAJANJE, TRGOVINA d.o.o.

projektiranje, gradnje, inženiring

več

 

BIRO 42 d.o.o.

biro za arhitekturo, urbanizem in oblikovanje

več

 

BARBARA ZAJEC, univ.dipl.ing. arh.

Izdelovanje potrebne projektne in tehnične dokumentacije za graditev objektov, vodenje postopkov pridobivanja potrebnih dovoljenj in svetovanje.

več

 

ARHIFORMA d.o.o.

arhitekturno projektiranje, projektna dokumentacija, interier, svetovanje, inženiring in nadzor

več

 

ENEPRO, Institut za energije in prostor Maribor

Projektiranje in revizije projektov za pasivne hiše, merjenje zrakotesnosti, projektno vodenje - svetovanje skozi celoten proces gradnje, študije izvedljivosti revitalizacije stavb po metodi OK, celovita energetska in ekološka sanacija stavb, ...

več

 

CGM

izdelava energetskih izkaznic, sanacije objetkov in gradbeni nadzori

več

 

BNG d.o.o.

Biro nizke gradnje, projektiranje

več

 

A.B. SIBILA ARHITEKTNI BIRO d.o.o.

Združenje za svetovalni inženiring. Arhitekturno, gradbeno projektiranje.

več

 

BAUNT Nina Tepić s.p.

projektiranje arhitekture

več

 

ARHITEKTI, Tadej Bevc s.p.

Arhitekturno projektiranje in svetovanje

več

 

E-NETSI D.O.O.

Prezračevanje z vračanjem toplote

več

 

AUERBIRO Auer Adolf s.p.

Projektiranje, svetovanje

več

 

ARTIDEA d.o.o.

Oblikovanje in načrtovanje notranjih prostorov. Prodaja notranje opreme za najbolj zahtevne kupce.

več

 

APP, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE, d.o.o.

projektantsko podjetje

več

 

BORINA inženiring d.o.o.

Opravljamo vsa geodetska dela: ureditve mej, geodetski načrti, evidentiranje hiš in stanovanj, zakoličbe, parcelacije ..... Naše usluge so hitre in ugodne!!!

več

 

GP KOPER, gradbeno poslovanje, Gorazd Sivka s.p.

Organiziramo in vodimo gradbene projekte od "ideje do odeje". Za vas urejamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, organiziramo dela, nadziramo, svetujemo pri iozbiri materialov, izdelujemo popise del, ... Oglasite se nam!

več

 

Asist d.o.o.

ComfortClick ponuja novo rešitev za pametni dom. Razvili smo sistem, ki omogoča upravljanje razsvetljave, ogrevanja, alarma, video nadzora, električnih naprav preko PC-ja, mobilnega telefona, dlančnika in od kjerkoli na svetu.

več

 

ABC BAU d.o.o.

Ker gradnja ni noben bau bau - ABC BAU! Gradbeni inženiring, dokumentacija in postopki, rešitve na vseh nivojih gradnje

več

 

EXPRO d.o.o. Ljubljana - geodetske storitve

V podjetju vam nudimo celovite geodetske storitve. S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot je meja, katster stavb, ...

več

 

Biro za urbanizem Maribor, urbanizem in projektiranje d.o.o.

Izdelava projektne dokumentacije, tipski načrti, izdelava urbanističnega dela projekta, arhitekturno projektiranje

več

 

2AMV Arhitekti

storitve arhitekturnega porjektiranja in izdelave projektne dokumentacije za gradnjo hiše

več

 

ARB D.O.O.

arhitekturno projektiranje

več

 

ARHIPETRUS, arhitekturno projektiranje, Peter Pavšič s.p.

Arhitekturno projektiranje stanovanjskih in poslovnih objektov,notranje opreme Strokovnjaki za leseno gradnjo!

več

 

Arhi-BIRO

Izdelava projektne dokumentacije (novogradnje, dozidave, nadzidave, legalizacije) svetovanje, nadzor, vodenje projektov in izdelava energetskih izkaznic.

več

 

ARHITEKTURNI STUDIO Irena Debevc s.p.

Izdelujemo načrte za enodružinske stanovanjske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne objekte. Nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj. Po dogovoru vam pomagamo pri izbiri izvajalcev, vodimo nadzor nad gradnjo, oziroma izvajamo inženiring. Načrtujemo tudi lesene in vse vrste montažnih objektov ter sodelujemo z izbranimi izvajalci do zaključka gradnje.

več

 

ARHITEKTURNA SVETOVALNICA

Arhitekturni nasveti v poljubnem obsegu

več