Video nadzor

Video nadzorni sistemi so nadgradnja klasičnih sistemov varovanja - alarmnih sistemov.
Video nadzor
    
Alarmni sistem odžene vlomilca, video nadzor pa kasneje pomaga izslediti vlomilca. Oprema video nadzora je postala dostopna vsem uporabnikom. Analogno tehnologijo, ki je bila razširjena pred leti, danes uspešno zamenjuje digitalna. Včasih so bili posnetki shranjeni na video kasetah, danes pa za arhiviranje uporabljamo veliko zmogljivejše digitalne snemalnike. Tudi klasične kamere danes počasi, a vztrajno, zamenjujejo mrežne – IP kamere.
 
Dnevno nočne kamere    
Pri zahtevnih aplikacijah se poslužujemo zelo zmogljivih visokoresolucijskih dnevno-nočnih kamer. Pri postavitvi video nadzornega sistema moramo dosledno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov in video nadzoru - ZVOP-1 (Uradni list RS št. 86/04), kjer so opredeljeni pogoji in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb v zvezi s postavitvijo in uporabo video nadzornih sistemov.
  
Najpomembnejša določila iz tega zakona:
  • oseba javnega ali zasebnega sektorja mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o izvajanju video nadzora (74. člen ZVOP-1),
  • za uvedbo video nadzora v večstanovanjsko stavbo je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotni solastniški delež (75.člen ZVOP-1),
  • v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov te stavbe in skupni prostori (75. člen ZVOP-1),
  • prepovedano je sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov preko interne ali javne kabelske televizije, interneta ali drugega telekomunikacijskega sredstva (75. člen ZVOP-1),
  • prepovedano je snemati vhode v posamezna stanovanja (75. člen ZVOP-1),
  • izvajanje video nadzora znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov, če tega ni možno doseči z milejšimi sredstvi (77. člen ZVOP-1),
  • zaposleni morajo biti pred pričetkom izvajanja video nadzora o tem pisno obveščeni (77. člen ZVOP-1).
   

ELEKTROSPOJI d.o.o.

Prodaja in svetovanje na področju svetlobnih in akustičnih alarmov.

več

 

Asist d.o.o.

ComfortClick ponuja novo rešitev za pametni dom. Razvili smo sistem, ki omogoča upravljanje razsvetljave, ogrevanja, alarma, video nadzora, električnih naprav preko PC-ja, mobilnega telefona, dlančnika in od kjerkoli na svetu.

več

 

NetEL, Matevž Narobe s.p.

Servis, vzdrževanje in montaža vseh vrst elektronskih naprav in računalnikov

več

 

Entia d.o.o.

Entia je globalno inovativno podjetje aktivno na področju razvoja, proizvodnje in implementacije produktov inteligentnega doma.

več

 

elektro PIRNAT s.p.

elektroinštalacije, pametne inštalacije EIB/KNX, projektiranje, centralni nadzorni sistemi, računalniške mreže, stikalni bloki, protivlomni sistemi, elektro forum

več

 

Anvida d.o.o.

Naša glavna dejavnost je trgovina na debelo in drobno ter projektiranje in izgradnja računalniških omrežij in elektroinštalacij.

več

 

WHP-TEHNIKA d.o.o.

Alarmni sistemi, posredniška prodaja.

več