Hišni vrt

Med različnimi okolji, kamor nas vsak dan vodi življenska pot je za nas še prav posebno zanimivo in pomembno okolje stanovanjskega bivališča, saj v njem preživimo kar večji del prostega časa. Idealna oblika takšnega okolja je hišni vrt.
Urejanje okolice

  
Hišni vrt predstavlja urejeno in načrtovano okolico bivalnega ali poslovnega objekta. Oblika vrta in način njegovega izkoriščanja nista nikakršna stalnica. Z vnašanjem novitet in zaradi zadovoljevanja potreb se spreminjata in razvijata. Pri samem snovanju hišnega vrta je potrebno poudariti predvsem to, da je izredno pomembno, da vrt uredimo tako, da vsaki rastlini določimo njeno mesto, na katerem bo imela zagotovljene vse pogoje, za bujno rast in uspevanje. Da bi pri takem določanju napravili čim manj napak se obrnemo na strokovnjaka, da nam svetuje oziroma izdela načrt ureditve okolice objekta.

Načrtovanje posaditve
Ko se odločimo za ureditev okolice doma moramo biti pozorni na več dejavnikov, ki so izrednega pomena za kasnejši izgled vrta in bujno rast rastlin.
Kot prvo ugotovimo lego objekta, določimo severno in južno stran, saj ločimo svetloljubne, polsenčne in sencovzdržne vrste. Tako se odločimo na vzhodni in južni strani za tiste vrste katerim prija več sonca, na severni in zahodni strani pa za tiste, katere za rast potrebujejo manj sonca in obstanejo tudi v senci. Upoštevati moramo tudi to, da nekatere rastline potrebujejo za uspevanje zavetje, druge pa obstanejo kljub temu, da so izpostavljene prepihu in močnim pozebam. Zanima nas tudi končna višina rastlin in obsegi krošenj, kajti z nepravilno posaditvijo rastline kaj kmalu pride do tega, da nam rastlina povzroča škodo na objektu. Rastline na vrtu načrtujemo tako, da se preko celega leta nekaj dogaja, da je vedno v ospredju kakšna rastlina, ki poživi naš vrt. Najpomembnejše pri sami odločitvi o ureditvi okolice je to, da v kolikor nismo prepričani v našo pravilno izbiro rastlin se obrnimo na strokovno pomoč, kajti le tako lahko pričakujemo čim manj napak v izgledu in uspevanju rastlin na našem vrtu.

Nakup rastlin
Ko imamo ureditveni načrt izdelan, je potreben nakup rastlin. Pri nakupu vedno pazimo, da kupimo zdrave močne sadike, ker bomo le tako zagotovili njihovo bujno rast in obstoj. Upoštevati moramo tudi poreklo rastlin, vedno izberemo rastline, ki so bile vzgojene v krajih z ostrejšim oziroma enakim podnebjem, ter višjo nadmorsko višino kot je na območju, kamor bomo sadike posadili. Tako rastline vedno prenašamo iz hladnejših krajev v toplejše, nikoli pa obratno. To je pomembno zaradi zimskih pozeb, saj so rastline iz toplejših krajev slabše prilagojene in manj odporne na mraz in nizke temperature. Svetujemo nakup doma vzgojenih rastlin, ki so prilagojene našim klimatskim razmeram.

Posaditev rastlin

- drevnine in grmovnice
Kupljene rastline smo prinesli domov in sedaj jih je potrebno posaditi na že prej določeno mesto. Najprej izkopljemo jamo, ki mora ustrezati velikosti rastline. Za manjši grmiček je dovolj že jama velikosti 30 x 30 x 30cm, za večje drevo pa lahko izkopljemo jamo tudi velikosti 1m x 1m x 50-70cm. Za sajenje je potrebna izbira ustreznega zemljinega substrata (o pravilni izbiri substrata povprašajmo že ob nakupu rastlin). Listavce sadimo v nevtralen do rahlo bazičen substrat, iglavce, rododendrone, azaleje in še nekatere druge vrste pa v kisel substrat (posebej pripravljena zemlja za posaditev ali šota katero mešamo z nevtralnim substratom). Pri saditvi iglavcev v šoto moramo biti pozorni na to, da dodano šoto nevtralnemu substratu močno namočimo in šele v tako pripravljeno mešanico posadimo rastlino.
Ko imamo izbran ustrezen substrat in izkopane jame, je potrebno rastline posaditi. Na dno izkopane jame nasujemo del zemljinega substrata, nanj položimo korenine rastline in jih enakomerno razporedimo.

Rastlina mora biti posajena do iste globine, kot je bila posajena pred presaditvijo. Jamo napolnimo z zemljinim substratom do polovice in rahlo pohodimo ali utrdimo s pestmi, odvisno od velikosti rastline, paziti moramo saj premočno utrjevanje lahko poškoduje strukturo tal. Utrjujemo od roba jame proti rastlini. Jamo napolnimo do vrha z zemljinim substratom, še enkrat pohodimo in poravnamo površino okoli rastline. Rastlinam v spomladanskem času dodamo tudi ustrezno mineralno ali biološko gnojilo. Pri tem pazimo, da iglavcem ne dajemo močnih dušičnih gnojil, oziroma hlevskega gnoja, ker jih s tem obsodimo na propad. Drevninam na priveterni strani postavimo ustrezno oporo, katero narahlo privežemo v obliki osmice. Pri posaditvi rastlino izdatno zalijemo.

- izbira in posaditev žive meje
Žive meje pravilnih ali naravnih oblik imajo vrsto praktičnih namenov, lahko nam služijo kot ovire pred vsiljivci, kot zaščita pred vetrom in hrupom ali imajo zgolj estetsko vlogo. Zato se odločimo za snovanje urejenih, rezanih živih mej ali za naravno obliko nerezanih živih mej. Preden izberemo vrste za žive meje, premislimo o njihovi morebitni višini, širini, hitrosti razvoja in se prepričamo, da te vrste v našem podnebnem območju prezimijo in da ustrezajo tipu tal v vrtu. Rastline za pravilno oblikovane žive meje morajo imeti gosto, zbito rast in morajo prenašati striženje. Za naravne žive meje, ki jih gojimo zaradi cvetov ali jagod, izberemo rastline, ki jih je treba rezati le enkrat letno. Izbira zimzelenih ali listopadnih vrst je le stvar okusa, pri čemer je vredno upoštevati, da dajejo zimzelene vrste gosto, za veter manj propustno zakritje preko celega leta.
Rastline za žive meje lahko izbiramo predvsem med naslednjimi vrstami:

* CARPINUS BETULUS – BELI GABER
Primerna vrsta za visoke žive meje (3m), sadimo 4-5 rastlin/m, v dve vrsti. Živo mejo obrezujemo enkrat sredi poletja ali pozno poleti.

· LIGUSTRUM OVAFOLIUM (NAVADNA KALINA)
Primerna vrsta za visoke strižene žive meje (2m), sadimo od 5-7 rastlin/m, v dve vrsti. Obrezujemo 2-3 krat v rastni dobi.

· LONICERA NITIDA (KOSTENIČEVJE)
Primerna vrsta za nižje žive meje (zaradi nestabilnosti) do višine 1m, sadimo 3-4 rastline/m, v dve vrste. Obrezujemo 1-2 krat v rastni dobi.

· PRUNUS LAVROCERAUSUS SP. (LOVORIKOVEC)
Primerna vrsta za strižene žive meje do višine 2,5m. Sadimo 2-3 rastline/m, v eno vrsto. Živo mejo obrezujemo večkrat letno, vendar ne pozno jeseni, ker lahko pride do pozebe rastlin.

· EUONYMUS JAPONICUS (JAPONSKA TRDOLESKA)
Uporabljamo jo za strižene žive meje do višine 2m, sadimo 2-3 rastline/m, v eno vrsto. Obrezujemo 1-2 krat v rastni dobi.

· PYRACANTHA SP. (OGNJENI TRN)
Primerna vrsta za strižene, izredno neprehodne žive meje, do višine 3m, sadimo 3-4 rastline/m, v eno vrsto. Obrezujemo 1 krat letno po cvetenju.

· BERBERIS T. »ATROPURPUREA« (ŠKRLATNI JAPONSKI ČEŠMIN)
Primerna vrsta za snovanje gostih rezanih ali nerezanih živih mej do višine 2m, sadimo 4-5 rastlin/m, v eno vrsto. Obrezujemo enkrat letno po cvetenju.

· BUXUS SP. (PUŠPAN)
Vrsto uporabljamo za snovanje nižjih počasi rastočih živih mej, višine od 0,5m do 1m, sadimo 3-4 rastline/m, v eno vrsto. Obrezujemo 2-3 krat v rastni dobi.

· THUYA OCCIDENTALIS (AMERIŠKI KLEK)
Primerna vrsta za strižene srednje visoke žive meje (2-3m) in visoke nestrižene žive meje, sadimo 2-3 rastline/m,v eno vrsto, v kisel substrat ( če dodajamo šoto, jo je potrebno izredno prepojiti z vodo, šele nato jo lahko dodamo k rastlini). Obrezujemo 2 krat letno, spomladi in zgodaj jeseni. Predvsem za nerezane žive meje se uporablja tudi ostale vrste klekov (Thuya Smaragd, Thuya Holmstrup…)

· CHAMAECYPARIS LAWSONIANA (LAWSONOVA PACIPRESA)
Primerna vrsta za snovanje striženih in nestriženih živih mej, sadimo 2-3 rastline/m, v eno vrsto (za šoto velja tako kot pri kleku). Obrezjemo 2 krat letno, spomladi in jeseni. Predvsem za nerezane žive meje se uporablja tudi ostale vrste pacipres (Chamaecyparis L. „Columnaris glauca”, Chamaecyparis L. „Alumii“...)

· PICEA ABIES (NAVADNA SMREKA)
Uporablja se predvsem za visoke nestrižene, lahko pa tudi za strižene žive meje. Rastline praviloma sadimo na meter, lahko pa tudi nekoliko gosteje, v eno vrsto.

Poleg naštetih vrst se za žive meje lahko uporablja še določene vrste medvejk (Spiraea), prstnikov (Pottentilla), bršljanov (Hedera), panešpljic (Cotoneaster) itd.

- zatravitev inozelenitev površin
Zdrava, dobro vzdrževana trata je privlačen del vrta, pomeni jasno začrtano območje, za sprehode, igre in sprostitev. Pri zatravitvi je v prvi vrsti pomembna izbira ustrezne travne mešanice. Za katero travno mešanico se bomo odločili je odvisno od mesta sejanja, ali je to senčna ali sončna lega, bomo po travi veliko hodili ali bo mogoče zelenica le za okras. Zato je pomembno, da se o pravilni izbiri travne mešanice posvetujemo s strokovnjakom. Ko smo izbrali pravilno travno mešanico je potrebna celotna priprava tal s frezanjem, izravnavo, odstranitvijo kamenja in gnojenjem. Šele na tako pripravljena tla sejemo travno mešanico, katero plitvo zagrebemo v zemljo in povaljamo celotno površino. Pri kalitvi trave je izredno pomembno, da jo redno zalivamo. Ko nam trava skali in je dovolj velika, jo redno kosimo.
Na določenih predelih pa zaradi različnih dejavnikov ne sejemo trave (prestrm teren za košnjo, preveč kamnit teren…), tu se potem lahko odločimo za saditev pokrovnih rastlin, ki se enakomerno razrastejo preko celotne površine. Med pomembne pokrovne rastline spadajo različne vrste panešpljic (Cotoneaster), plazečih brinov (Juniperus horizontalis, Juniperus squamata…), bršljanov (Hedera), različne vrste pokrovnih trajnic itd.

Vzdrževanje rastlin
Ohranitev lepo negovanega vrta stanovanjske hiše, ali lepo negovane okolice poslovnega objekta zahteva preko celega leta primerno nego in vzdrževanje. Tako je v spomladanskem času potrebno opraviti strokovno obrezovanje rastlin, rahljanje zemlje, pletev pokrovnih rastlin, spomladansko dognojevanje rastlin, dosetev in dognojevanje zatravljenih površin, katere redno kosimo. Preko poletja moramo redno zalivati rastline, predvsem v času močne in dolgotrajne suše. Določene vrste rastlin, predvsem živih meja je potrebno obrezati proti koncu poletja. Jeseni pa je potrebno rastline pripraviti na prezimovanje. Določene rastline v tem času ne potrebujejo posebne nege, medtem, ko je potrebno nekatere zaščititi pred nizkimi temperaturami in zmrzalijo. Zaščito potrebujejo predvsem vrtnice, rododendroni, azaleje, nekatere vrste trdolesk, bolj eksotične vrste, ter ostale vrste, ki ne prenesejo nizkih zimskih temperatur. Rastline potrebujejo tudi hranila, zato jim je potrebno dodajati ustrezna organska ali mineralna gnojila, ter ustrezne elemente in minerale. Ker ima vsaka vrsta drugačne zahteve, povprašajte strokovnjaka za pravilno izbiro sredstev ter njihovo ustrezno doziranje in pogostost uporabe. Lahko se zgodi, da našo rastlino napadejo škodljivci ali kakšna bolezen. V tem primeru je potrebno zdravljenje. Najprej poskušamo z naravnimi metodami, če pa le te niso uspešne se odločimo za kemična zaščitna sredstva. O vrsti bolezni, ter o uporabi ustreznega zaščitnega sredstva se posvetujmo s strokovnjakom, kateri nam bo svetoval natanko tisto sredstvo, ki ga potrebujemo. Pri uporabi kemičnih zaščitnih sredstev se moramo natančno držati navodil in ustreznih koncentracij, pri tem pa moramo obvezno uporabljati predpisano zaščito.
 
vir: Drevesnica Štivan

BM trade, Kristan d.o.o.

Urejanje vrtov, namakalni sistemi, vrtna razsvetljava, fontane in črpališča.

več

 

Živex - trgovina za zunanjo ureditev

Prodaja pripomočkov za ureditev vrta.

več

 

OMISLI.si

Pridobite ponudbe preverjenih izvajalcev direktno na vaš e-naslov!

več

 

Arboretum Volčji Potok

Proizvodnja in prodaja okrasnih rastlin, dreves, grmovnic, gnojil in zemeljskih substratov, orodij, vrtnic, urejanje vrtov.

več

 

DEŽMAN d.o.o. Strahinj

Že več kot 50 let skrbimo za kvaliteto vašega bivanja!

več

 

GKMB, d.o.o.

GRADIMO poslovne objekte, stanovanjske objekte, adaptacije in rekonstrukcije, zunanja ureditev, ... KONSTRUIRAMO poslovne objekte, stanovanjske hiše, rekonstrukcije in preureditve stanovanj, ... MODELIRAMO fasadne štukature, zahtevne opaže za vidne betone, elemente pod spomeniškim varstvom, ... BARVAMO notranje in zunanje bivalne in poslovne površine, objekte, ki se prenavljajo pod nadzorom spomeniškega varstva, ...

več

 

Domani d.o.o.

Oprema za namakanje - Izvedba avtomatskih namakalnih sistemov ...

več

 

Agroton d.o.o.

Urejanje, zasajanje in vzdrževanje vrtov.

več

 

PININO

Gradbeno podjetje z 25 letno tradicijo, opravljamo za vas vse storitve od novogradenj, adaptacij, sanacij, nadstreškov, konstrukcij, lesenih, kovinskih ...

več

 

Cedra d.o.o.

Prodaja grmovnic, dreves, mediteranskega sadnega drevja, zunanjih in notranjih okrasnih rastlin, svetovanje, urejanje vrtov in vzdrževanje zelenic.

več

 

LS BLEŠČICE d.o.o.

Smo manjše storitveno podjetje s sedežem v Ljubljani, poslujemo pa po celotni Sloveniji. Naše podjetje je mlado a z vsemi in dolgoletnimi izkušnjami na področjih, za katere smo specializirani. Ta področja oziroma dejavnosti so: čistilni servis, hišniška dela, slikopleskarstvo ter urejanje okolja.

več

 

DR / Golding Vinko Drča s.p.

Oskrbovanje vrtov.

več

 

Amoris Tomaž Virant s.p.

Nudimo različne storitve s področja montaže, urejanja doma in okolice, popravil in drugih del.

več