S M E D E X d. o. o.

Opravljamo storitve v gradbeništvu.

Prvomajska 37 5000 NOVA GORICA

Občina: Upravna enota: