ESO d.o.o.

čiščenje kanalizacije in praznenje greznic, čiščenje cistern za kurilno olje v gospodinjstvih in razrez.

Savska cesta 8a 1000 Ljubljana

Občina: Ljubljana Upravna enota: Lj. Center