BORINA inženiring d.o.o.

Opravljamo vsa geodetska dela: ureditve mej, geodetski načrti, evidentiranje hiš in stanovanj, zakoličbe, parcelacije ..... Naše usluge so hitre in ugodne!!!

Podkraj pri Velenju 65 3320 VELENJE

Občina: VELENJE Upravna enota: VELENJE