BARBARA ZAJEC, univ.dipl.ing. arh.

Izdelovanje potrebne projektne in tehnične dokumentacije za graditev objektov, vodenje postopkov pridobivanja potrebnih dovoljenj in svetovanje.

Povšetova 47 1000 Ljubljana

Občina: Ljubljana Upravna enota: Lj. Center