Keramične ploščice

Enojno žgane keramične ploščice pridobivajo s stiskanjem. Po veljavnem standardu SIST ISO 13006: 1999 sodijo v skupino B I ali B II, se pravi z nizko (od 0,5- do 3-odstotno) oziroma srednjo vpojnostjo vode (od 3- do 10-odstotno).
Keramične ploščice
  
Izdelek je žgan samo enkrat, torej podlaga in lošč hkrati. V to skupino ploščic spadajo številni loščeni izdelki, ki imajo zaradi zelo različne vpojnosti tudi zelo različne fizikalne lastnosti. V splošnem jih razvrščamo na:
  • enojno žgane keramične ploščice z rdečo podlago,
  • enojno žgane keramične ploščice s svetlo podlago.
Enojno žgane keramične ploščice z rdečo podlago
Barva podlage je odvisna predvsem od primesi v masi, ki je zmes dveh ali več različnih glin s topitelji (glinencem, kalcijevim karbonatom) in/ali drugimi surovinami, in od atmosfere v peči. V surovem stanju je lahko masa bela, rumena, rdeča, siva ali črna, pri žganju pa se spremeni zaradi železovih oksidov. Če vsebuje spojine trivalentnega železa (ferispojine), se po žganju obarva rdeče. Ne govorimo torej o barvi gline, temveč podlage že žganega izdelka.
 
Keramične surovine delimo na tri glavne skupine:
  • plastične (gline in kaoline) – iz njih z dodatkom vode dobimo maso, ki je primerna za oblikovanje;
  • neplastične (pustila, topitelje) – z njimi uravnavamo lastnosti mas (krčenje, poroznost, stabilnost, odpornost proti temperaturnim spremembam, spijetost lošča …);
  • surovine za barvanje oziroma glaziranje.
Z različnimi odmerki surovin dobimo izdelke z različnimi lastnostmi. Tisti, ki so bolj odporni proti vodi oziroma imajo nižjo vpojnost, so primerni tudi za oblaganje zunanjih talnih površin, bolj porozne pa uporabljamo za notranje talne in stenske obloge. Grog je na primer pustilo, ki povečuje poroznost izdelka, vendar tudi izboljša odpornost proti temperaturnim spremembam in udarcem ter zmanjšuje notranje napetosti.
 
Največ proizvajalcev ponuja klasične ploščice velikosti 10 x 20 in 20 x 20, pa tudi večje 30 x 30 in 40 x 40 centimetrov.
 
Enojno žgane keramične ploščice s svetlo podlago
Te ploščice so iz glin, ki so v surovem stanju temno sive do črne barve, zaradi organskih snovi, ki med žganjem izgorijo, pa postanejo svetle (svetlo sive, bež).
Večino proizvodnje sestavljajo izdelki z nizko, manj kot 3-odstotno, vpojnostjo vode, ki so primerni za zunanje in notranje talne obloge. Le majhen delež je tistih z visoko, do 10-odstotno, vpojnostjo vode, s katerimi oblagamo stene v notranjosti.
 
Na trgu je predvsem velika izbira večjih formatov, se pravi 30 x 30 in 40 x 40 centimetrov, čeprav je velikost odvisna od vsakega proizvajalca posebej.
 
Tip označevanja keramičnih ploščic
Vsaka keramična ploščica in/ali embalaža mora biti pred prodajo ustrezno označena. Po standardu SIST ISO 13006: 1999 so obvezne naslednje oznake:
  • oznaka proizvajalca in/ali prodajna oznaka in država izvora,
  • oznaka kakovosti I. razreda,
  • tip ploščice in sklicevanje na ustrezen dodatek standarda SIST ISO 13006: 1999,
  • nazivna in proizvodna mera ter oznake za modularno (M) in proizvodno mero (W),
  • tip površine, na primer loščena (GL) ali neloščena (UGL).
Obstojnost keramičnih ploščic
Keramičnih ploščic v primerjavi z nekaterimi drugimi materiali za talne obloge ni treba obnavljati. Enako velja za naravne kamnine, ki prav tako sodijo med “trde materiale”.
 
Viri:
Tehnike polaganja keramičnih ploščic, CC Bologna, CD-ROM
Giorgio Timellini, Carlo Palmonari: Come e perché, Le piastrelle di ceramica italiane, Edi. Cer. Spa, CD-ROM, 1999
Milena Horvat: Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999
Standard SIST ISO 13006: 1999

Oblaganje tal in sten Žarko Jozić s.p.

Nudim polaganje keramike in manjša zidarska dela.

več

 

DOLNOV, d.o.o. Kranj

Zastopamo in prodajamo izdelke domačih in tujih proizvajalcev keramičnih ploščic in kopalniškega pohištva. Dolnov inženiring prevzame celotno svetovanje in izvajanje keramičnih in vodovodnih instalacij.

več

 

ASPA TRADE d.o.o.

Trgovina z gradbenim materialom, lesom, sanitarno opremo, kemičnimi in kovinskimi izdelki ter inštalacijskim materialom, stavbnim pohištvom.

več

 

IZZIV, ŽANA BLASUTTO s.p.

ukvarjamo se z vsemi vrstami zaključnih gradbenih del, notranjim oblikovanjem, oblaganjem tal in sten, s fasaderskimi in štukaterskimi deli, z vgrajevanjem stavbnega pohištva prav tako pa z urejanjem in vzdrževanjem zelenih površin in okolice. Več informacij preko spodnjega obrazca

več

 

KERAMIKA MB Matjaž Belak s.p.

polaganje keramike,kamna,oblaganje kamina.

več

 

Marijan Božič s.p.

Ukvarjamo se z vsem, kar je povezano s porfidom, keramiko, tlakovci, naravnim kamnom in novostjo pri nas: PRODNIKI NA MREŽICI

več

 

BURJA d.o.o., Ljubljana

Strešna kritina Creaton, zunanja in notranja keramika, talna keramika Argelith.

več

 

TERRACOTTA Jože Kotnik s.p.

Pravi naslov za polaganje opečnega tlakovca, opečni tlakovec v kombinaciji z lesom, zidane kuhinje in najzahtevnejša keramičarska dela

več

 

Adria 1 2 3 d.o.o.

Zelo ugodna ponudba Granita, Marmorja, Dekorativnega kamna, ter kopalniškega pohištva.

več

 
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ