Prezračevanje

Poleg naravnega prezračevanja prostorov skozi okna prostore često prezračujemo tudi skozi rešetke ali pa prisilno z ventilatorjem. Tako za dovod svežega zraka, kot tudi za odvod pogosto uporabljamo posebne kanale iz pločevine ali drugih materialov. Če je le možno so ti razvodi pod ometom.
Ogrevanje in klimatizacija
  
Vse bolj pogosto so tudi pri individualni gradnji prostori klimatizirani. Ponavadi uporabljamo lokalne, tako imenovane "split" sisteme. Pojavljajo se pa že sistemi, ki poleti hladijo prostore z uporabo razvoda talnega ogrevanja.
 
Današnja gradnja hiš temelji na načelu nižanja toplotnih izgub iz prostorov. Mednje štejemo tudi ventilacijske izgube oziroma izgube zaradi netesnosti oken in vrat.  
 
Ventilacijske izgube so pri modernih oknih majhne, zato je izmenjava zraka v prostorih nezadostna. Priporočljivo je, da se pri novogradnji hiše predvidi prezračevalni sistem oziroma prezračevanje projektira pametno in preudarno glede na zahteve in potrebe naročnika. Dejstvo je, da centralni prezračevalni sistemi niso poceni, vendar s pravilnim projektiranjem zmanjšamo stroške za energijo v prihodnosti.
 
Poznamo več vrst prezračevanj:
  1. naravno prezračevanje: Naravno prezračevanje je posledica naravnega vdora zraka preko rež in netesnosti okoli oken in vrat. Svež zrak nadomešča zrak v prostorih, ki tako ponavadi prehaja preko zračnikov v okolico. Naravno prezračevanje je močnejše pri starejših hišah, kjer so zaradi pomanjkljivosti gradnje in oken slabše kvalitete, ventilacijske izgube večje. 
  2. prisilno prezračevanje: Prisilno lahko zrak vpihujemo v prostor lokalno ali centralno, glede na potrebe v hiši. Lokalno lahko zračimo le določene prostore, npr. kopalnico. Za centralno prezračevanje pa je značilno prezračevanje več prostorov naenkrat, ki so preko prezračevalnih kanalov povezani s centralno napravo. Za oba načina lahko uporabimo prenosnike toplote t.i. rekuperatorje, ki nam znižajo toplotne izgube.
    • lokalno prezračevanje: Hišne naprave za lokalno prezračevanje so namenjene zračenju posameznih prostorov znotraj hiše. Mednje štejemo tudi klasične ventilatorje za odvod zraka iz kopalnic in kuhinjske nape. Z ventilatorjem, ki je vgrajen v napravi, odvajamo odpaden zrak iz prostora. 
    • centralno prezračevanje: Centralni sistem prezračevanja je podoben lokalnemu, z razliko, da lahko prezračujemo več prostorov hkrati. Svež zrak najprej vodimo preko rekuperatorja v centralni enoti, ki je osnova prezračevalnega sistema. Nato pa ga po dovodnem kanalu z ventilatorjem vpihujemo v prezračevane prostore. Podobno je z odpadnim zrakom iz prostorov, ki ga s pomočjo drugega ventilatorja v centralni enoti odvedemo iz hiše. 
    

DANFOSS, d.o.o.

Proizvodnja in prodaja komponent za področje ogrevanja - proizvodnja in prodaja komponent za področje ogrevanja, daljinskega ogrevanja in klimatizacije ter nudenje sistemskih rešitev in tehnične podpore.

več

 

Fonex Laharnar d.o.o.

Dobava in montaža klimatskih naprav Toshiba, Mitsubishi in Panasonic.

več

 

BLISK montaža Murska Sobota d.d.

Splošna gradbena dela, krovska dela, električne inštalacije, vodovodne, plinske , toplotne, sanitarne instalacije, ...

več

 

ANTEA d.o.o.

Prezračevalne, klimatske, ogrevalne, vodovodne, sanitarne inštalacije.

več

 

RE-MI d.o.o.

Projektiranje in prodaja prezračevalnih naprav FRESH. Projekt predloga prezračevanja izdelamo BREZPLAČNO.

več

 

E-NETSI D.O.O.

Prezračevanje z vračanjem toplote

več

 

ES GORICA d.o.o.

strojnih instalacij na področju energetike, racionalne in ekološke porabe energije

več

 

BOSSPLAST d.o.o.

Bossplast ni samo zastopnik za izolacije, klimatizacijo in prezračevanje ampak nudi celovito svetovanje na področju ogrevanja/ hlajenja in prezračevanja zahtevnejših objektov in tudi preprostejših stanovanjskih stavb.

več

 

Uren d.o.o.

Izvajamo celovite energetske obnove hiš in drugih objektov, energetske izkaznice ter subvencije in krediti.

več

 
 
 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!