Zidanje prizidka

Zraven obstoječega objekta bi naredil prizidek cca 100 kvadratnih metrov. Zanima me kakšen je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je nujno imeti soglasje vseh sosedov. Hvala
Zidanje prizidka
  
Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja je sledeči:
  • imeti morate (svež) zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno da ste lastnik zemljišča, na katerem naj bi stal prizidek
    v primeru, da niste lastnik, bo gradbeno dovoljenje vložil lastnik ter bo napisano nanj
  • z urbanistično informacijo (lokacijsko), kjer imate navedene vse pogoje, ki jih zahteva lokalna skupnost preko prostorskih planov ali načrtov, se odpravite k izbranemu projektantu
  • na podlagi določil zgornje informacije in vaših želja vam bo projektant zrisdal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem bo upošteval tudi že vse zahteve soglasodajalcev
  • po pridobljenem gradbenem dovoljenju in njegovi pravnomočnosti lahko pričnete z gradnjo z izbranim izvajalcem ali v lastni režiji
  
Soglasja sosedov boste potrebovali, v kolikor bo vaš prizidek oz. njegovo vplivno območje posegalo na sosednje parcele.
  
Vplivno območje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico.
 
 
Vprašanje poslal: zoran
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas