Zavrnitev PGD na upravni enoti?

Pred dvema letoma sem od svojih staršev dobil v last dve parcelni številki in sicer: ****/12 stanovanjska stavba (73 m2) ... na tej parcelni št. v celoti stoji hiša in ****/3 pašnik (4187 m2) ta parcela je okoli zgoraj navedene parcelne št. oz.hiše Ker je hiša že nekoliko starejšega datuma, sem želel hišo preurediti (nova streha, mansardno stanovanje,...) ter narediti zraven še manjši prizidek 5x6 m, da bi bilo stanovanje dovolj veliko. Najprej sem na občini pridobil lokacijkso informacijo ter naredil geodetski posnetek, na osnovi katerih sem potem pridobil PGD, ki sem ga nesel na upravno enoto, da bi pridobil gradbeno dovoljenje in lahko začel s prenovo ter gradnjo prizidka. Vendar sem dobil dopis iz UE, da je vloga zavrnjena, ker je prizidek narejen na parcelni številki 392/3, kjer je namenska raba pretežno II.območje kmetijsih zemljišč. Pa me zato zanima, kaj storiti v tem primeru. Ali bo potrebno spremeniti namembnost za prizidek 5x6 m ... kaj to pomeni časovno, stroškovno..? Ali so kakšne druge možnosti..npr da se prizidek priključi stanovanjski stavbi (parc.št 392/12)? Dejstvo je namreč, da vsa zadeva ni smiselna brez prizidka in da sem že do sedaj zapravil ca 4000 eur za vso dokumentacijo, ki bo šla v nič. Zakaj na to zadevo niso opozorili že prej...na občini, na upravni enoti, pri projektantu? Je imel kdo takšno situacijo? Kakšne so vaše izkušnje? Hvala.
Zavrnitev PGD na upravni enoti?
  
Rešitev je kot vedno več - najbolj očitno bi vam moral ponuditi že sam projektant!
 
Kot prvo imajo na UE prav, saj brez spremembe namembnosti zemljišča ne morete graditi na parceli, ki je v osnovi pašnik - tudi prizidka k drugi stavbi ne ...
Rešitev: parcelacija - zmanjšanje pašnika za teh nekaj m2 (postane svoja parcela ali pa se priključi parceli ****/12) in samo za ta del plačate spremembo namembnosti ... Pravi naslov zato so geodetska podjetja (seznam je dosegljiv tukaj).
 
Kot vedno obstaja tudi drugačna pot - sprememba prostorov znotraj objekta, pri tem zunanjost ostane nespremenjena ...
  
 

 
Vprašanje poslal: David Podgrajšek
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas