Zaščita zemljišča, kjer sem solastnica

Hvala za vaš odgovor glede nujnega deleža. Sem lastnica 1/2 deleža njive in gozda,solastnica teh dveh parcel pa je teta, katere vse kmetijske površine in domačija je zaščitena. Ali je možno da zaščitijo tudi zemljišča, katerih si le solastnikč Zanima me, ali lahko kljub temu njeno polovico njive odkupim, ali je možna samo menjava njivo za gozd in obratno?
Zaščita zemljišča, kjer sem solastnica

  
Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč pravi, da je zaščitena kmetija tista kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine.
  

Ker pa gre v vašem primeru za solastnino vas in vaše tete ta pogoj ni izpolnjen.

Njeno polovico njive lahko odkupite, kot solastnik imate celo predkupno pravico.
   

 
Vprašanje poslal: odkup solastniškega deleža na zaščitenem zemljišču
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas