Vpis v zemljiško knjigo

Zanima me, ali lahko pride do težav pri vpisu v zemljiško knjigo, kadar je predlog za vpis v zemljiško knjigo podan kasneje, kot je sklenjena kupoprodajna pogodba.
Vpis v zemljiško knjigo
   
Vprašanje ni popolnoma jasno! Običajno se najprej sklene pravni posel (kupoprodajna pogodba), nato pa se predlaga vpis novega lastnika iz kupoprodajne pogodbe v ZK.
 
 
Vprašanje poslal: Borut K.
Odgovor: VSSE nepremičnine d.o.o.
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas