Višina ograje ob cesti

Pozdravljeni, živimo Mariboru v strnjenem naselju vrstnih hišic Marles, mejimo z postavljeno živo mejo med parcelo in cesto, želeli bi živo mejo nadomestit z enostavno leseno ograjo z betonskim temeljem cca 20 cm v dolžini 5,5 m in višino lesene ograje 2m. Ograja bo lesena in elementna. Zanima me ali potrebujemo pred namestitvijo kakšna gradbena dovoljenja ali to nebo potrebno. Hvala za odgovor LP
Višina ograje ob cesti

  
Vse je odvisno od občinskega odloka, ki vam (podatek je iz leta 2012) predpisuje tole:
 
Medsoseske ograje se lahko postavijo do meje s sosednjim zemljiščem do višine 1,80 m in morajo biti transparentne ali zazelenjene. Medsoseska ograja je lahko postavljena na posestno mejo. Višina zidanega dela ograje ne sme presegati 0,50 m.
Ograja na ulično stran je dovoljena, če se zagotovi normalen odmik od prometnih površin (cesta, hodnik za pešce, kolesarska steza, javne in vzdrževalne poti) in ne posega v polje preglednosti. Ulična ograja mora biti transparenta ali zazelenjena, do skupne višine 1,80 m. Ne sme biti polna betonska.
Pri načrtovanju se mora upoštevati tip, material in višina ograje, ki je značilna za naselje.
 
Iz tega lahko razberemo, da proti cesti ne boste smeli postaviti lesene ograje v željeni višini. 

 
Vprašanje poslal: Z.K.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas