Uzance

kaj na splošno so uzance?
Uzance
   
Posebne gradbene uzance so uzakonjeni poslovni običaji in so večji pomen dobile z uveljavitvijo Obligacijskega zakonika (OZ).
  
Namreč, na podlagi 12. člena OZ se v pogodbenih razmerjih med gospodarskimi subjekti, upoštevajo tudi posebne gradbene uzance (v nadaljevanju PGU). Določbe PGU se dejansko uporabljajo takrat, ko se presoja ravnanje pogodbenih strank, ki nista dosegli drugačnega soglasja v posameznih vprašanjih.
   
Prednost le-teh je da bolj natančno in bolj konkretno urejajo posamezna vprašanja kot OZ, hkrati pa tudi natančno in konkretno določajo sestavine gradbene pogodbe. Kot prvo določajo začetek teka roka za izvajanje del, to je pa dan uvedbe izvajalca v posel. Izvajalec mora svoja pogodbena dela opravljati skladno s časovnim planom izvajanja del, ima pa tudi pravico zahtevati podaljšanje roka v primeru različnih ovir kot so ukrepi pristojnih organov, naravni dogodki in drugo.
 
vir: Priročnik Od projekta do objekta
  

Upamo, da smo vam z razlago kaj so Posebne gradbene uzance - t.j. na splošno so uzance skupek ustaljenih dejanj in dogovorov, ki so jih zapisali že leta 1977 in so aktualne ter veljavne še danes.
   
 
Vprašanje poslal: Danijel
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas