Uporabno dovoljenje

Podedovala sem hišo, zgrajeno 1953-1955, vendar med dokumenti ne najdem uporabnega dovoljenja. Hiša je bila do leta 1965 spremenjena glede na načrte (dvignjena in prizidana). Sama hiše nisem spreminjala. Ali potrebujem kot nova lastnica uporabno dovoljenje? Če da, zakaj. Ali so s pridobitvijo zapleti?
Uporabno dovoljenje
 
Za uporabno dovoljenje, je po Zakonu o gradnji objektov potrebno vedeti to:
 
  • uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta
  Vaš objekt je bil zgrajen v petdesetih letih, kasneje so jo na črno malce predelali, za kar predvidevamo nimate načrtov.
Postopek bi bil glede na določbo ZGO-1, ki pravi
Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.
sledeč:
  • legalizacija zgrajenega objekta oz. del njega (to je povezano s kar precejšnjimi stroški)
    To potrebujete le v primeru, da boste podedovanji objekt prodajali, če pa imate dokazila, da je bil objekt res v celoti zgrajen v šestdesetih letih - takrat pa pot pod noge in na pristojni upravni enoti ali oddelku za urbanizem povprašajte, kako je pri vas z legalizacijo takšnih objektov (pred časom je bilo namreč možno objekte zgrajene pred 1969 (?) legalizirati z min. stroškom brez kazni)
   


 
Vprašanje poslal: Vesna Kumer
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas