Uporabno dovoljenje

Pozdravljeni.  Hišo dvojček smo zgradili leta 2008/9 in smo lastniki  polovice dvojčka , v tem dvojčku smo takoj naredili dve stanovanjski enoti in etažno uredili in tudi ZK. Vse v redu.
Dogovarjamo se za prodajo , in smo na pol  poti do zaključka  pogodbe in so kupci prebrali na internetu, da bi morali imeti UPORABNO DOVOLJENJE.

 V tem obdobju ko smo zidali  ni bilo potrebno za stanovanjski prostor pridobivati  uporabnega dovoljenja.  Tri leta prodajamo stanovanje in smo komaj prišli do realizacije  in mi je bistveno da je vse v redu in za kupce tudi da so pomirjeni. Prosim , za čim prej nujni odgovor  in nasvet ker se gre za realizacijo.
Uporabno dovoljenje
  
Zakon o graditvi objektov že od leta 2003 (!) predpisuje obvezno pridobitev uporabnega dovoljenja za vse objekte.
Med drugim so že takrat zapisali:
hiše, zgrajene in naseljenje po 1.1.2003: potrebujejo gradbeno dovoljenje in formalno pred vselitvijo potrebujejo uporabno dovoljenje.
 
Uporabno dovoljenje je (v preteklosti res mogoče izzigran) dokument, ki dovoljuje bivanje v zgrajenih objektih:
11.     uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta; 
 
Kar je v vašem primeru zelo pomembno je pravilno razumevanje 5. člena Zakona o graditvi objektov, ki postavla pogoje za pričetek uporabe:
  1. Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, je uporabno dovoljenje.
  2. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo.
  3. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena uporabno dovoljenje ni potrebno pred začetkom uporabe prostora oziroma prostorov, ki se jim je spremenila namembnost iz stanovanjske v poslovno dejavnost in obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, če so se dela, ki so bila potrebna zaradi takšne spremembe namembnosti, izvedla brez posegov v skupne prostore in se zaradi njih tudi ni spremenil zunanji izgled objekta.
  4. Če za določeno vrsto objektov tako določa poseben zakon, se ne glede na določbe prvega odstavka tega člena takšen objekt lahko začne uporabljati na podlagi odločbe o dovolitvi poskusnega obratovanja.

Predlgamo vam, da si podrobno preberete Zakon o graditvi objekta od 96. člena dalje, kjer je med drugim tudi navedeno, da boste za vaš objekt, kot pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja, morali izvesti tudi tehnični pregled, kjer boste med drugimi dokumenti morali predložiti Projekt izvedenih del, izjave izvajalcev, projektanta in odgovornega nadzornika o skladnosti gradnje, ...
  

 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas