Trajanje gradnje

Ali obstaja kje kakšno zakonsko določilo o tem koliko časa lahko traja gradnja oz. kaj določa zadnji rok za pridobitev uporabnega dovoljenja? Ali je uporabno dovoljenje nujno za vpis novogradnje v zemljiško knjigo? To vprašanje se nanaša predvsem na 74. člen zakona o zemljiški knjigi (ZZK), ki v drugem odstavku pravi: Investitor gradnje stavbe, katere posamezni deli so namenjeni za prodajo, mora v 60 dneh od izdaje dokončnega uporabnega dovoljenja vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine. - Ali se kot investitor smatra tudi fizična oseba? Ali je kje določeno kdaj se neka gradnja smatra za prodajo? Ali je dovolj že dejstvo, da je prodana ena stanovanjska enota novogradnje pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja?
Trajanje gradnje
   
Gradnja se smatra za prodajo, kadar ob začetku gradnje ni znan njen končni uporabnik. če torej neko podjetje zgradi stanovanjski kompleks, in ga prodaja šele ko je že skoraj do konca zgrajeno, potem gre za gradnjo za prodajo.
 
Ne sme iti za gradnjo za znanega kupca., oz tako, da se gradnja vnaprej financira z denarjem končnega uporabnika. Investotir investira na lasten riziko, nato pa s prodajo to investicijo pokrije.
  
 
Vprašanje poslal: Katja Kovačič
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas